88 จุดตรวจทั่ว กทม. คุมเคอร์ฟิว 21:00 -04:00 น.

11 ก.ค. 2564 เวลา 16:29 น.

พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ หน.ศปม. แถลงย้ำข้อกำหนดฉบับที่ 27 และคำสั่งศบค. ที่ 9/2564 เพื่อยกระดับมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้าย โดย 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่ 21:00 น. ถึง 04:00 น.

วันนี้ (11 ก.ค.2564) พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ หน.ศปม. แถลงย้ำข้อกำหนดฉบับที่ 27 และคำสั่งศบค. ที่ 9/2564 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนวันนี้ เพื่อยกระดับมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล

โดย 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่ 21:00 น. ถึง 04:00 น. และหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด โดยจะตั้งจุดตรวจและคัดกรองการเดินทางเข้าออก กรุงเทพมหานคร 88 จุดตรวจ 5 จังหวัดปริมณฑล 20 จุดตรวจ และสี่จังหวัดชายแดนใต้ 39 จุดตรวจ เว้นแต่เป็นผู้ที่ได้รับข้อยกเว้นตามข้อกำหนด หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นรายกรณี

affaliate-2

พร้อมจัดชุดตรวจ สายตรวจร่วม และชุดลาดตระเวนร่วม ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 6 จังหวัด เพื่อให้ปฎิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมบังคับใช้มาตรการห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน และรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ทั้งนี้ได้เริ่มจัดจุดตรวจชุดตรวจสายตรวจร่วมและชุดลาดตระเวนร่วมตั้งแต่บัตรนี้โดยขั้นต้นจะเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือและจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ พร้อมดำเนินการต่อผู้ละเมิดอย่างเด็ดขาด

affaliate-3