เผยคุณภาพอากาศพื้นที่โดยรอบ"โรงงานกิ่งแก้ว"หลังเกิดเหตุไฟไหม้

06 กรกฎาคม 2564

จากกรณีเหตุไฟไหม้ภายในโรงงานกิ่งแก้ว ชื่อ หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายคนในระแวกนั้นก็ห่วงเรื่องสภาพอากาศเป็นสำคัญ

ล่าสุด กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดสมุทรปราการ หลังเหตุไฟไหม้ โรงงานกิ่งแก้ว (หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด) ในซอยกิ่งแก้ว 21 โดย สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ 5 สถานี ได้แก่ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง  ต.บางโปรง อ.เมือง  ต.ตลาด อ.พระประแดง  ต.ปากน้ำ อ.เมือง  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 

 โรงงานกิ่งแก้ว หลังเกิดเหตุไฟไหม้

 

พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ โดยสรุปได้ดังนี้
PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 5 – 22 มคก./ลบ.ม. 
PM10 เฉลี่ย 24 ชม. ตรวจวัดได้ในช่วง 11 – 36 มคก./ลบ.ม. 
O3 เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ในช่วง 30-46 ppb 
CO เฉลี่ย 8 ชม. ตรวจวัดได้ในช่วง 0-0.52 ppm 
NO2 เฉลี่ย 1 ชม. ตรวจวัดได้ในช่วง 5-10 ppb 
SO2 เฉลี่ย 1 ชม. ตรวจวัดได้ในช่วง 0-7 ppb

เผยคุณภาพอากาศพื้นที่โดยรอบ"โรงงานกิ่งแก้ว"หลังเกิดเหตุไฟไหม้

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com  และแอปพลิเคชัน Air4Thai