28 ส่วนราชการ ประกาศจ้างงาน10,000 อัตรา เงินเดือน18,000 สมัครได้ที่ไหนบ้าง

15 มิ.ย. 2564 เวลา 14:05 น.9

ประกาศจ้างงาน 10,000 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ที่ไหนบ้าง ป.ตรี เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี ติดตามประกาศ จาก 28 ส่วนราชการ 14 กระทรวง ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคเเละจังหวัด

  กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยรายละเอียดผ่านเพจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์จ้างงาน 10,000 อัตรางินเดือน 18,000 บาท ที่ไหนบ้าง.... ป.ตรี เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ระยะเวลาจ้าง 1 ปี สามารถติดตามประกาศ จาก 28 ส่วนราชการ 14 กระทรวง ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค จังหวัด ดังนี้

 

1.กระทรวงการคลัง 1,045 อัตรา 
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 380 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตภาค 70 อัตรา สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 595 อัตรา
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 406 อัตรา 
โดยสำนักงานปลัดกระทรวง 
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 406 อัตรา
โดยสำนักงานปลัดกระทรวง 
4. กระทรวงเกษตรและหกรณ์ 1,664 อัตรา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 406 อัตรา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 อัตรา สำนักงานประมงจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 386 อัตรา
5. กระทรวงคมนาคม 546 อัตรา 
สำนักงานขนส่งจังหวัด 406 อัตรา ท่าอากาศยาน 140 อัตรา
6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 406  อัตรา
โดยสำนักงานสถิติจังหวัด 
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 406 อัตรา
โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
8. กระทรวงพลังงาน 406 อัตรา
โดยสำนักงานพลังงานจังหวัด 
9. กระทรวงมหาดไทย 1,218 อัตรา 
สำนักงานจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 406 อัตรา สำนักงาน ปภ.จังหวัด  406 อัตรา
10. กระทรวงยุติธรรม 505 อัตรา 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 99 อัตรา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 406 อัตรา

28 ส่วนราชการ ประกาศจ้างงาน10,000 อัตรา เงินเดือน18,000 สมัครได้ที่ไหนบ้าง

affaliate-2

11. กระทรวงแรงงาน 1,774 อัตรา 
สำนักงานแรงงานจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานจัดหางานจังหวัด 406 อัตรา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 150 อัตรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  406 อัตรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัด  406 อัตรา
12. กระทรวงวัฒนธรรม 406 อัตรา
โดยสำนักงานปลัดกระทรวง 
13. กระทรวงสาธารณสุข 406 อัตรา
โดยสำนักงานปลัดกระทรวง 
14. กระทรวงอุตสาหกรรม 406  อัตรา
โดย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

cr.
กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล