กทม.เคลียร์ชัด กรณีสาธารณสุข เเจ้งให้วัคซีนแล้ว 1 ล้านโดส ตามแผนเดือน มิ.ย.

13 มิ.ย. 2564 เวลา 9:01 น.

กทม.ยืนยันว่า กทม.พร้อม สถานที่พร้อม บุคลากรพร้อม และหาก”วัคซีนพร้อม”ตามแผน กทม.พร้อมจะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนทันที ชี้เเจงชัดเจนกรณีสาธารณสุข แจ้งว่าได้ให้วัคซีนกทม. มาแล้ว 1 ล้านโดส ตามแผน เดือน มิ.ย. 64

  จากกรณีที่ทางกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าได้ให้วัคซีนกรุงเทพมหานคร (กทม.) มาแล้ว 1 ล้านโดส  ตามแผน เดือน มิ.ย. 64 นั้น กรุงเทพมหานครขอให้ข้อมูลดังนี้ 

ลาซาด้า แจกส่วนลด

1. ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข กทม. ได้รับการแจ้งว่าจะได้รับการจัดสรรเเอสตราเซเนกา  2.5 ล้านโดส ซึ่งให้กทม.ไปทำแผนการฉีดให้สอดคล้อง 
2. สำหรับวัคซีนที่ใช้ในวันที่ 7-14 มิ.ย 64  กทม.ได้รับวัคซีน AstraZeneca
จำนวน 350,000 โดส Sinovac 150,000 โดส

กทม.เคลียร์ชัด กรณีสาธารณสุข เเจ้งให้วัคซีนแล้ว 1 ล้านโดส ตามแผนเดือน มิ.ย.
แบ่งการใช้วัคซีนเเอสตร้าเซเนก้า เป็น
- ระบบหมอพร้อม 181,400 โดส
- เข็มที่สอง 52,600 โดส
- ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง 8000 โดส
- ประชาชนทั่วไป 100,000 โดส
- สำรองสำหรับควบคุมโรค 8,000 โดส

กทม.เคลียร์ชัด กรณีสาธารณสุข เเจ้งให้วัคซีนแล้ว 1 ล้านโดส ตามแผนเดือน มิ.ย.

ส่วนซิโนเเวค แบ่งการใช้เป็น
- เข็มที่สอง สำหรับการควบคุมโรค (พื้นที่ระบาดรุนแรง) 128,000 โดส
- ควบคุมโรคพื้นที่ระบาดใหม่ 26,000 โดส
3. การจองผ่านระบบหมอพร้อม เป็นการเปิดให้ รพ.ทุกแห่งในกรุงเทพฯ มาช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่เปิดพร้อมกันทั้งประเทศ ดังนั้น กทม. จึง ไม่ใช่ผู้ควบคุมและผู้ที่จัดสรรวัคซีน

กทม.เคลียร์ชัด กรณีสาธารณสุข เเจ้งให้วัคซีนแล้ว 1 ล้านโดส ตามแผนเดือน มิ.ย.
ซึ่งในเดือน มิ.ย.นี้ ผู้ที่ลงหมอพร้อมในกรุงเทพฯ มีทั้งสิ้น 450,000 ราย
4. กทม.ยืนยันว่า  กทม.พร้อม  สถานที่พร้อม  บุคลากรพร้อม และหากวัคซีนพร้อมตามแผน  กทม.พร้อมจะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนทันที

ลาซาด้า 9 บาท