เเก๊งตีเนียนสวมเสื้อวิน รู้เเล้วเป็นใคร อ้างเข้าใจผิด รู้เท่าไม่ถึงการณ์

11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:50 น.

ความจริงปรากฎเเล้ว กลุ่มบุคคลเนียนสวมเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ ลัดคิวเข้าไปฉีดวัคซีนโควิด ที่สถานีกลางบางซื่อ ก่อนโดนจับได้ เดินทางมาพร้อมกับสมาชิกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย

  11 มิ.ย.64 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรณีพบกลุ่มบุคคลซึ่งไม่ใช่บุคลากรด่านหน้าภาคการขนส่งสาธารณะ แต่สวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อจะเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แต่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิเสธการให้บริการเนื่องจากไม่พบประวัติการลงทะเบียนนั้น 

 ลาซาด้าแจกโค้ด


จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน พยานบุคคล พบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวเดินทางมาพร้อมกับสมาชิกผู้ขับรถแต่ละวินซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย นำโดยนายกสมาคมฯ และเลขาธิการสมาคมฯ กรมการขนส่งทางบกจึงได้เชิญ นายเฉลิม ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2564  โดยนายเฉลิมฯ ให้การยอมรับว่าบุคคลดังกล่าวเป็นภรรยา ลูก และบุคคลใกล้ชิดของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เดินทางมากับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับสิทธิเข้ารับการฉีดวัคซีนจากการลงทะเบียนผ่านหัวหน้าวินและสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย

เเก๊งตีเนียนสวมเสื้อวิน รู้เเล้วเป็นใคร  อ้างเข้าใจผิด รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ซึ่งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของสมาชิก ทำให้เข้าใจผิดว่าสามารถนำบุคคลใกล้ชิดซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ขับขี่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้โดยสวมเสื้อวินของผู้ขับขี่ ทางสมาคมฯ รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ทำหนังสือยื่นต่อกรมการขนส่งทางบก ผ่านไปยังนายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ แสดงความขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้คำมั่นว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

เเก๊งตีเนียนสวมเสื้อวิน รู้เเล้วเป็นใคร  อ้างเข้าใจผิด รู้เท่าไม่ถึงการณ์

 โดยกรมการขนส่งทางบกได้รายงานต่อรองปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบข้อเท็จจริง ซึ่งไม่ติดใจเอาความ เนื่องจากสมาคมฯ ได้แสดงความรู้สึกเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว อีกทั้งกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด แต่ขอให้เน้นย้ำสมาคมฯ ให้กำกับดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก สำหรับผู้ต้องการฉีดวัคซีนให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่รัฐบาลได้เตรียมไว้ให้ถูกต้อง 

เเก๊งตีเนียนสวมเสื้อวิน รู้เเล้วเป็นใคร  อ้างเข้าใจผิด รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ทั้งนี้ ในส่วนของแนวปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องการดูแลบุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยได้ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานกลางในการรับลงทะเบียนแจ้งความจำนงจากผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ผ่านผู้ประกอบการขนส่ง หัวหน้าวิน สหกรณ์ นิติบุคคล หรือสมาคมที่สังกัดอยู่ หรือลงทะเบียนโดยตรงกับกรมการขนส่งทางบกทั้งช่องทางออนไลน์และการเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเอง

เเก๊งตีเนียนสวมเสื้อวิน รู้เเล้วเป็นใคร  อ้างเข้าใจผิด รู้เท่าไม่ถึงการณ์

โดยรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมดจะถูกตรวจสอบเพื่อตรวจสอบยืนยันการเป็นผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ ก่อนส่งให้กระทรวงคมนาคมเพื่อส่งให้กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ตามลำดับ โดยผู้ได้รับสิทธิฉีดวัคซีนจะได้รับข้อความ SMS ภายใน 2-3 วันหลังจากลงทะเบียน เพื่อแจ้งวันที่และเวลาในการเข้ารับการฉีดวัคซีน และในวันเข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องแสดงใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และต้องแต่งกายด้วยชุดที่ใช้ในการประกอบอาชีพให้บริการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว

เเก๊งตีเนียนสวมเสื้อวิน รู้เเล้วเป็นใคร  อ้างเข้าใจผิด รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ปัจจุบันศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกให้แก่บุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบก น้ำ ราง อากาศแล้วกว่า 100,000 ราย ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนบุคลากรด่านหน้าในระบบขนส่งสาธารณะที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อไปอีกจนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยจะให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและได้รับข้อความ SMS แจ้งวันที่และเวลาตามการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น 
 ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด