บริษัท ไฟเซอร์ มายื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 กับ อย. แล้ว

11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:53 น.

รายงานล่าสุด วัคซีนโคเมอร์เนตี ของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด ได้มายื่นขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียน

ความคืบหน้าการพิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุด วัคซีนโคเมอร์เนตี ของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด ได้มายื่นขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียน

 ลาซาด้าแจกโค้ด

รายงานระบุว่าในวันที่ 11 มิ.ย. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการ พิจารณาอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยว่า ขณะนี้วัคซีนโคเมอร์เนตี (COMIRNATY VACCINE) ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด ได้มายื่นขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว โดย บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารขออนุญาต และ อย. อยู่ระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียน

โดยก่อนหน้านี้ อย. ได้อนุมัติวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว 5 ราย ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด และที่ผลิตในประเทศโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด วัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัท ซิโนแวค นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลค จำกัด รวมถึงวัคซีนโมเดอร์นา โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และล่าสุดวัคซีนของซิโนฟาร์ม โดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

 

บริษัท ไฟเซอร์ มายื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 กับ อย. แล้ว

 ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด