คลัสเตอร์ใหม่โผล่ วงพนันงานศพ สั่งปิดหมู่บ้านใน อ.ทุ่งใหญ่

11 มิ.ย. 2564 เวลา 4:52 น.

คลัสเตอร์ใหม่โผล่ วงพนันงานศพ สั่งปิดหมู่บ้านใน อ.ทุ่งใหญ่ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

เพื่อทำการปิดพื้นที่หมู่บ้านในหมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ หลังจากที่พบผู้ป่วยสะสมในพื้นที่แล้ว 15 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ 10 พบถึง 8 ราย 
 

คลัสเตอร์ใหม่โผล่ วงพนันงานศพ สั่งปิดหมู่บ้านใน อ.ทุ่งใหญ่

ลาซาด้า แจกส่วนลด

โดยมีการปิดหมู่บ้านนี้เป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน ขณะเดียวกันพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง 35 ราย สัมผัสเสี่ยงต่ำ 83 ราย ในหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากร 864 คน
 

คลัสเตอร์ใหม่โผล่ วงพนันงานศพ สั่งปิดหมู่บ้านใน อ.ทุ่งใหญ่

 

เนื่องจากพบคลัสเตอร์ใหม่ในอำเภอทุ่งใหญ่ การสอบสวนโรคบ่งชี้ว่ามาจากวงพนันในงานศพภายในวัด ในพื้นที่ถึง 8 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจเชื้อเชิงรุกแล้วจำนวน 748 คนอยู่ในระหว่างการรอผล ส่วนผู้ป่วยในวันนี้จากคลัสเตอร์นี้พบอีก 3 รายรวมคลัสเตอร์วงพนันงานศพรวม 11 ราย
 

คลัสเตอร์ใหม่โผล่ วงพนันงานศพ สั่งปิดหมู่บ้านใน อ.ทุ่งใหญ่

ลาซาด้า ส่งฟรี