เปิดขั้นตอนการทำ "วัคซีนพาสปอร์ต" เมื่อต้องการไปต่างประเทศ หลังฉีดวัคซีน

10 มิ.ย. 2564 เวลา 5:47 น.

เมื่อเราต้องการเดินทางไปต่างประเทศหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 โดสแล้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง?...แน่นอนว่า จะต้องมีเอกสารรับรองว่าเราได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว (International vaccination certificate) หรือวัคซีนพาสปอร์ต

ขั้นตอนการทำ "วัคซีนพาสปอร์ต" 
1. ใบรับรองการฉีดวัคซีน 
2. หนังสือเดินทาง (Passport) 
3. หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน 
4. ค่าเอกสาร 50 บาท 

 ลาซาด้าแจกโค้ด

ขอรับเอกสารรับรอง
1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี 
3. กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
4. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน กทม.

ที่มา ไทยคู่ฟ้า

 ลาซาด้าแจกโค้ด