ร้านขายชุดนร.ตั้ง ราวปันสุข บริจาคชุดนักเรียนมือสอง ช่วยลดภาระผู้ปกครอง

10 มิถุนายน 2564

ร้านขายชุดนร.ตั้ง "ราวปันสุข" บริจาคชุดนักเรียนมือสอง ช่วยลดภาระผู้ปกครอง ร้านจำหน่ายชุดนักเรียนจังหวัดนครสวรรค์ตั้งโครงการราวปันสุข นำชุดนักเรียนมือสอง ทั้งเก่าและใหม่ที่มีตำหนิน้อย มาแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด

เผยเป็นสื่อกลางรับและบริจาคชุดนักเรียนสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พร้อมชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมแบ่งปัน ด้านเจ้าของร้าน บอกว่า เห็นข่าวในพื้นที่อื่นๆ ตั้งรับและบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือสิ่งของอุปโภค-บริโภค

 

ทำให้ตนเองนั้นเกิดแนวคิดที่จะช่วยเหลือสังคมบ้าง ซึ่งตนเองนั้นเป็นเจ้าของร้านและมีเสื้อผ้าชุดนักเรียนมากมายอยู่แล้ว จึงเกิดแนวคิดที่จะนำสิ่งของที่มีอยู่ในร้านที่มีตำหนิเล็กน้อย ออกมาแจกจ่ายให้กับลูกค้าเป็นบางส่วน
 

เพื่อหวังว่าจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้บ้างในช่วงพิษเศรษฐกิจจากเชื้อโควิด-19 

 

ราวปันสุข