กทม.เดินหน้าเก็บซากรถเก่า เหลือแค่ 9 คันทั่วกรุง คาดย้ายหมดภายใน มิ.ย.นี้

08 มิ.ย. 2564 เวลา 7:50 น.

กทม. ลุยจัดระเบียบซากรถเก่าที่ถูกจอดทิ้งไว้ตามริมถนน จุดรกร้าง หรือที่สาธารณะ โดยทั่วกรุงเทพฯ เหลือซากรถยนต์อีกแค่ 9 คัน ตั้งเป้าเคลื่อนย้ายหมดสิ้นภายในเดือน มิ.ย.นี้

วันที่ 8 มิ.ย. 64 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการยกซากรถยนต์และการทำความสะอาดสถานที่จอดซากรถยนต์ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 4 คัน เพื่อแก้ไขปัญหากีดขวางการจราจร ลดแหล่งสะสมเชื้อโรค ลดอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยมีนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเพมหานคร นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวังทองหลาง กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

นายสกลธี ภัททิยกุล
ลาซาด้าแจกโค้ด

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถที่ถูกนำมาจอดทิ้งไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในพื้นที่เขตวังทองหลางนั้นฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการสำรวจรอบใหม่ ซึ่งพบว่ามีการจอดทิ้งซากยานยนต์บนถนนสาธารณะตั้งแต่เดือน มี.ค.64 จำนวน 29 คัน เจ้าของทำการเคลื่อนย้ายเองแล้ว จำนวน 17 คัน เขตเคลื่อนย้าย 4 คัน คงเหลือซากยานยนต์ที่ยังไม่เคลื่อนย้าย จำนวน 8 คัน 

เก็บซากรถยนต์

สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้แจ้งออกประกาศ ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ออกให้พ้นถนนสาธารณะภายใน 15 วัน ปรากฏว่าครบกำหนดแล้วยังไม่มีการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด ในวันนี้จึงเคลื่อนย้ายซากรถยนต์รวมทั้งสิ้น 4 คัน ได้แก่ บริเวณซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 จำนวน 3 คัน (เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง 1 คัน  สำนักงานเขตเคลื่อนย้าย 2 คัน) และบริเวณซอยลาดพร้าว 69 จำนวน 1 คัน ทำให้ในพื้นที่เขตวังทองหลางเหลือซากรถยนต์ที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายอีก 4 คัน ซึ่งจะดำเนินการเคลื่อนย้ายภายในวันพรุ่งนี้ (9 มิ.ย.64)  โดยซากรถยนต์ทั้งหมดจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์เก็บซากยานยนต์กลางกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม ซึ่งสำนักเทศกิจได้นำพื้นที่ว่างภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมของสำนักสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 ไร่ เป็นสถานที่เก็บซากรถยนต์ส่วนกลางของกทม. สำหรับสำนักงานเขตที่ไม่มีสถานที่เก็บซากรถยนต์  โดยพื้นที่ดังกล่าวสามารถเก็บซากรถยนต์ได้จำนวนทั้งสิ้น 160 คัน 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครเริ่มเคลื่อนย้ายซากรถที่ถูกนำมาจอดทิ้งไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะตั้งแต่เดือน ก.ค.63 - ก.พ.64  สามารถแก้ปัญหาซากรถยนต์ทั่วกรุงเทพฯ ได้จำนวนทั้งสิ้น 866 คัน ทั้งนี้ จากสถิติที่สำนักเทศกิจประสานให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจซากรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่เพิ่มเติม พร้อมรายงานผลมาที่สำนักเทศกิจทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เริ่มจากเดือน มี.ค.64 พบว่าทั่วพื้นที่กรุงเทพฯพบซากรถยนต์อีก 97 คัน กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (8 มิ.ย.64) คงเหลือซากรถยนต์ทั่วกรุงเทพฯ ที่ต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายทั้งสิ้น 9 คันเท่านั้น ซึ่งสำนักเทศกิจจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มิ.ย.นี้  

เก็บซากรถยนต์

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต และ http://gid.bangkok.go.th/reward/default.php หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

เก็บซากรถยนต์

ลาซาด้าแจกคูปองส่วนลด