"กรุงไทย"ยอมเเล้ว ยกเลิกให้อัตโนมัติ ระบบยินยอมเผยข้อมูลบนเเอปฯเป๋าตัง

08 มิ.ย. 2564 เวลา 14:10 น.2

กรุงไทย แจ้งยกเลิกระบบให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนแอปฯเป๋าตัง เพื่อป้องกันความสับสน และลดความกังวลของผู้ใช้งาน ส่วนผู้ใช้งานที่ให้ความยินยอมไปแล้ว ระบบจะยกเลิกให้ อัตโนมัติ

    อัพเดตล่าสุดในวันที่ 8 มิ.ย.64 ธนาคารกรุงไทย แจ้งข่าวดีว่า  จากกรณีที่ธนาคารได้อัพเดตแอปพลิเคชันเป๋าตัง เวอร์ชั่นล่าสุด โดยกำหนดให้ผู้ใช้งาน “เลือก”ให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร  ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตัง

 

  "กรุงไทย"ยอมเเล้ว ยกเลิกให้อัตโนมัติ ระบบยินยอมเผยข้อมูลบนเเอปฯเป๋าตัง

 

     และเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐนั้น  พบว่า ผู้ใช้งานแอปฯเป๋าตังมีความกังวลเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อความสบายใจของผู้ใช้งาน และความโปร่งใส   ดังนั้น ธนาคารจึงได้ยกเลิกระบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้ง 3 ส่วนออกจากแอปฯเป๋าตัง

      สำหรับผู้ใช้งานที่ได้กดให้ความยินยอมไปแล้ว ระบบจะทำการยกเลิกให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่คืนวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา   ทั้งนี้ ธนาคารจะเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการภาครัฐเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ของโครงการภาครัฐจริงหรือไม่  เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ และทุจริตในโครงการภาครัฐ  ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ และการเชื่อมโยงที่จำเป็นของแต่ละโครงการ

"กรุงไทย"ยอมเเล้ว ยกเลิกให้อัตโนมัติ ระบบยินยอมเผยข้อมูลบนเเอปฯเป๋าตัง

    โดยธนาคารยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง พร้อมปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)   แม้ว่าจะมีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปก็ตาม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

affaliate-2

     ทั้งนี้ การออกมาแก้ระบบครั้งนี้ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ แอปเป๋าตัง ถูกกระแสวิจารณ์อย่างหนัก และมีการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย ว่าแอปเป๋าตังบังคับให้ผู้ใช้งานยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ถึง3 ข้อ

"กรุงไทย"ยอมเเล้ว ยกเลิกให้อัตโนมัติ ระบบยินยอมเผยข้อมูลบนเเอปฯเป๋าตัง

      ซึ่งข้อ1และข้อ2 คือการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร และนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยข้อมูลส่วนนี้ธนาคารใช้เพื่อวิเคราะห์ พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตัง

   ซึ่งกรณีที่เป็นดร่ามาคือ หากกดยินยอมในข้อที่1และสองแล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไข หรือเปลี่ยนเป็น ไม่ยินยอม ไม่ได้  ดังนั้นจึงมีการแสดงความเห็นมากมายว่า กรณีเช่นนี้ เป็นการบังคับผู้บริโภคให้ยินยอมทางอ้อมหรือไม่?

     ขณะที่ข้อที่3 เกี่ยวกับการยินยอมให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ ซึ่งข้อที่สาม จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้แอปฯ จะต้องกดยินยอม ไม่เช่นนั้น รัฐก็ไม่สามารถรับทราบข้อมูลและเยียวยาช่วยเหลือได้ถูกคน   ส่งผลให้ กรุงไทยออกมาปรับปรุงระบบ การยินยอมข้อมูล และชี้แจ้งใหม่ถึง2ครั้ง เพื่อลดความกังวล ลดความสับสนของประชาชน

 

affaliate-3