กองทัพบก เชิญชวนส่งผลงาน"ประกวดบทเพลงรักชาติ" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า3เเสน

07 มิถุนายน 2564

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 345,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

ประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 ...กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 345,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

 


วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ความรักต่อสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนเข้าใจถึงความเสียสละของเหล่าทหารในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรของภาครัฐและประชาชนจิตอาสา ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านบทเพลงที่มีความหมาย ประกอบแนวดนตรีสมัยใหม่

กองทัพบก เชิญชวนส่งผลงาน\"ประกวดบทเพลงรักชาติ\" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า3เเสน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, กำลังพลและครอบครัว ไม่จำกัดอายุ และระดับการศึกษา ที่มีความชื่นชอบและความสามารถด้านดนตรี
สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน
เนื้อหาเพลงที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบทเพลงความรักของทหารที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มบทเพลงความรักของประชาชนที่มีต่อประเทศชาติทั้งในยามปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กลุ่มที่ 3 กลุ่มบทเพลงความรัก ความห่วงใย และความเห็นอกเห็นใจของประชาชน ที่มีต่อทหารในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ


ประเภทรางวัลการประกวด

ประเภททั่วไป
ประเภท Music VDO (ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษ)
 

กติกาและเงื่อนไขการประกวด


แต่ละบทเพลงที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อเพลงที่สื่อความหมายตามกลุ่มบทเพลงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เลือกส่งเข้าประกวด
ใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสม ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและการปกครอง สามารถแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาไทย, ภาษาไทยท้องถิ่น (ภาษาเหนือ,ภาษาอีสาน หรือ ภาษาใต้) และ ภาษามลายูถิ่น (สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) มีความยาวอย่างน้อย 2 นาทีแต่ไม่เกิน 5 นาที
ไม่จำกัดจำนวนเพลง แนวเพลงดนตรี รูปแบบและประเภทเครื่องดนตรีหรือเทคนิคที่นำมาใช้ประกอบในการแต่งเพลงและการทำ music vdo
กรอบระยะเวลา (อาจเปลี่ยนแปลงได้)

วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2564 ประกาศเปิดรับสมัครและส่งผลงานบทเพลงเข้าประกวด ปิดรับสมัคร ในวันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 24 นาฬิกา
วันที่ 15 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกผลงานบทเพลงที่ผ่านคุณสมบัติ และการตัดสินรางวัลภายในเดือน สิงหาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 ผ่านทางFacebook กรมกิจการพลเรือนทหารบก และ บทเพลงรักชาติ
ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0-2297-7597 ในวันและเวลาราชการ
Facebook Fanpage : บทเพลงรักชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอบคุณ
contestwar