svasdssvasds
สั่งปิดโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บ้านโป่ง หลังพบติดเชื้อ 28 คน

สั่งปิดโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บ้านโป่ง หลังพบติดเชื้อ 28 คน

07 มิ.ย. 2564 เวลา 11:52 น.2

อ.บ้านโป่ง มีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว บ.ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ โรงงานผลิตมาม่า กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อม สั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไว้ในโรงงาน 300 คนและให้พนักงานในอาคารแผนกอื่นกักตัวที่บ้าน 14 วัน

วันที่ 7 มิ.ย. นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง พบพนักงานของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ โรงงานผลิตมาม่า ตั้งอยู่พื้นที่หมู่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง ติดเชื้อโควิด-19 รวม 28 คน โดยทาง อ.บ้านโป่ง ร่วมกับ รพ.บ้านโป่ง และสาธารณสุข อ.บ้านโป่ง ได้กำหนดมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแล้ว พร้อมเข้าดำเนินการสอบสวนโรค สั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไว้ในโรงงาน 300 คนและให้พนักงานในอาคารแผนกอื่น (กลุ่มเสี่ยงต่ำ) ต้องมารายงานตัวที่บริษัทฯ และรับคำสั่งกักตัวที่บ้าน 14 วัน (HQ) 

 

สั่งปิดโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บ้านโป่ง หลังพบติดเชื้อ 28 คน

 

โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแต่ละท้องที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบลติดตามอาการและให้คำแนะนำในการกักตัว ล่าสุด นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี มีคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2287/2564เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 158 หมู่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี และยังพบการแพร่ระบาดในโรงงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็น การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัตราชบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี 

 

สั่งปิดโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บ้านโป่ง หลังพบติดเชื้อ 28 คน

affaliate-2

จึงมีคำสั่งปิด บริษัท ไทยเพรชิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 158 หมู่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปิดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ประเมิน หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องขยายระยะเวลาปิดให้เสนอมาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

สั่งปิดโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บ้านโป่ง หลังพบติดเชื้อ 28 คน