svasdssvasds
"​รพ.สัตว์ ม.เกษตรฯ"ออกประกาศแจ้ง กักตัวบุคลากร 14 วัน

"​รพ.สัตว์ ม.เกษตรฯ"ออกประกาศแจ้ง กักตัวบุคลากร 14 วัน

05 มิ.ย. 2564 เวลา 12:59 น.20

ประกาศจาก โรงพยาบาสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีผู้ยืนยันผลการติดเชื้อเข้ามาใช้บริการ ที่หน่วยสัตว์เลี้ยงพิเศษ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 บุคลากรของทางหน่วยที่เกี่ยวข้อง ถูกกักตัว และหยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปเป็นเวลา 14 วัน 

ประกาศจาก โรงพยาบาสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

เนื่องจากมีผู้ยืนยันผลการติดเชื้อเข้ามาใช้บริการ ที่หน่วยสัตว์เลี้ยงพิเศษ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ทำให้บุคลากรของทางหน่วยที่เกี่ยวข้อง ถูกกักตัว และหยุดปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปเป็นเวลา 14 วัน 

 

ทางหน่วยสัตว์เลี้ยงพิเศษได้จัดบุคลากรที่ไม่ได้เสี่ยงสัมผัสโรค เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5-16 มิถุนายน 2564 และเพิ่มช่องทางในการติดต่อสอบถาม หรือทำการนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-797-1955 

 

affaliate-2

ขอรับรักษาวินิจฉัยโรคเฉพาะเคสที่มีใบนัดตรวจ และกรณีอยู่ในอาการวิกฤตเท่านั้น