หมอก้อง สรวิชญ์ เผยไม่ต้องหยุดยาคุมกำเนิด ก่อนการฉีดวัคซีนโควิด

04 มิถุนายน 2564

หมอก้อง สรวิชญ์ โพสต์อินสตาแกรมตอบข้อสงสัยสาวๆ ถึงเรื่องการกินยาคุมกำเนิด ก่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมแนบเอกสารยืนยันจาก ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เดือนเมษายน ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันขึ้นจำนวนมากเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤต การฉีควัคซีคโควิดจึงถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่ยังมีหลายคนกำลังเกิดข้อสงสัย โดยเฉพาะผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ ว่าถ้าหากฉีดวัคซีนโควิด-19 จะต้องหยุดกินยาคุมกำเนิดไหม

หมอก้อง สรวิชญ์ เผยไม่ต้องหยุดยาคุมกำเนิด ก่อนการฉีดวัคซีนโควิด

 

ล่าสุด หมอก้อง สรวิชญ์ สุบุญ ได้ออกมาโพสต์ไขข้อสงสัยถึงประเด็นดังกล่าว โดยได้มีการโพสต์รูปภาพ ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยที่ 07/2564 เรื่อง การฉีดวัดซีนป้องกันโรคโควิด-19 และการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน พร้อมแคปชั่นรูปภาพว่า "ยาคุมกำเนิด ไม่ต้องหยุด ก่อนการฉีดวัคซีนครับ"

หมอก้อง สรวิชญ์ เผยไม่ต้องหยุดยาคุมกำเนิด ก่อนการฉีดวัคซีนโควิด

สำหรับ ประกาศราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 07/2564 เรื่อง การฉีดวัดซีนป้องกันโรคโควิด-19 และการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน ได้มีการระบุข้อความดังนี้ 


สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนสำหรับบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งส่วนหนึ่งใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนมีหลายอย่าง เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด และแผ่นยาปิดผิวหนังคุมกำเนิด


ในประเทศไทย การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ใด้ความความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการตั้งครรภ์ และมีผลข้างเคียงน้อย ยาเม็ดคุมกำเนิดได้รับการวิจัยและพัฒนาด้านความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 50 ปี

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนดังนี้ 


1. ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ยาเม็ด ยาฉีดคุมกำเนิด และแผ่นยาปิดผิวหนังคุมกำเนิด มีผลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้วิธีการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ภาวะดังกล่าวพบได้น้อยมากในสตรีโทย และยังพบได้น้อยกว่าในสตรีตั้งครรภ์ซึ่งมีระดับเอสโตรเจนสูงมากตามธรรมชาติ


2. ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ซึ่งรวบรวมจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิต-19 ในสตรีทั่วโลกและในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก ไม่พบว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันแต่อย่างใด


3. ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนทุกชนิด สามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้


4. หากยังมีความกังวลใจ และต้องการหยุดการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่น ๆ มาทดแทนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

 

ขอบคุณ IG : kong_sarawit