10 อันดับจังหวัดที่จำนวนผู้ติดโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด 1 มิ.ย. 64

01 มิ.ย. 2564 เวลา 7:08 น.

วันนี้ ( 1 มิถุนายน 2564 ) ทางเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้โพสต์ข้อความว่า 10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 01:00 น.

10 อันดับจังหวัดแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กทม. 864 ราย รวมยอดสะสม 42,437 ราย

2.สมุทรปราการ 253 รวมยอดสะสม 7,272 ราย

3.เพชรบุรี 166รวมยอดสะสม 5,912 ราย

10 อันดับจังหวัดที่จำนวนผู้ติดโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด 1 มิ.ย. 64

10 อันดับจังหวัดที่จำนวนผู้ติดโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด 1 มิ.ย. 64

4.ตรัง 164 ราย รวมยอดสะสม 665 ราย

5.นนทบุรี 112 รวมยอดสะสม 6,917 ราย

6.สระบุรี 83 รวมยอดสะสม 833 ราย

7.สมุทรสาคร 82 ราย รวมยอดสะสม 2,639 ราย

10 อันดับจังหวัดที่จำนวนผู้ติดโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด 1 มิ.ย. 64

8.ปทุมธานี 61 รวมยอดสะสม 3,683 ราย

9.ชลบุรี 47 รวมยอดสะสม 4,714 ราย

10.นครปฐม 40 รวมยอดสะสม 1,358 ราย

10 อันดับจังหวัดที่จำนวนผู้ติดโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด 1 มิ.ย. 64

ที่มา ศูนย์ข้อมูล COVID-19

10 อันดับจังหวัดที่จำนวนผู้ติดโควิด-19 ในประเทศรายใหม่สูงสุด 1 มิ.ย. 64