ปิดตำนาน 33 ปี ลูกจ้างทำงาน วันสุดท้ายทั้งน้ำตา โรงงานดังยุค90 เดินต่อไม่

01 มิถุนายน 2564

จากกรณีบริษัทเวิลด์อิเล็คทริค บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชลบุรี ประกาศ ปิดกิจการ พิษเศรษฐกิจทำไปต่อไม่ไหว พนักงานช็อกตกงานยุคโควิด ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังไปเมื่อวันที่ 4 พ.ค. มีประกาศของ บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี แจ้งพนักงานให้ทราบว่า

บริษัทจะปิดกิจการลงในวันที่ 31พฤษภาคม2564 ซึ่งจากประกาศดังกล่าวส่งผล  ตกงานทั้งบริษัท ทันทีข้อความจากประกาศดังกล่าวระบุว่า "จากเศรษฐกิจของตลาดการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และความต้องการของตลาดลดลงรวมถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่องทั่วโลก จึงเป็นสถานการณ์ยากลำบากที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องต้นทุนสะสมของโรงงาน, ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่้อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยย่ำแย่ลง ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รายล้อมWorld Electric นั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ได้มุ่งเน้นการดำเนินกิจการในธุรกิจ EMS, และได้ปฏิรูปโครงสร้างของกิจการ (เช่น การลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ) และได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง/ฟื้นฟูสภาพกิจการไปแล้ว แต่ก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้
 

ดังนั้น จึงได้พิจารณาตัดสินว่าเป็นเรื่องยากลำบากที่จะปรับปรุงต่อไปในอนาคต, บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย) จำกัด จะยุติกิจการอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 31 พ.ค. 64 ดังที่กล่าวมาแล้ว จึงขออภัยด้วยควมจริงใจต่อพนักงานทุกท่านที่ทำงานอยู่ที่บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย) จำกัด, แต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากจะต้องเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดทุกท่าน ในวันที่ 31 พ.ค. 64 ที่จะถึงนี้,ดังนั้น ณ ที่นี้ จึงแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเรื่องการเลิกจ้างไว้ล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการชำระค่าแรงและค่าสินไหมต่างๆ ทั้งหมดอันอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายให้กับพนักงาน จนกระทั่งวันสุดท้ายของการทำงานตามเงื่อนไขในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจะรวมถึงค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้าง (คำนวณตามระยะเวลาการจ้างงาน) และค่าสินไหมทดแทนสำหรับวันหยุดประจำปีที่ยังไม่ได้ถูกใช้"

ปิดตำนาน 33 ปี ลูกจ้างทำงาน วันสุดท้ายทั้งน้ำตา โรงงานดังยุค90 เดินต่อไม่
 

ด้านเพจ ที่นี่ชลบุรี ได้เผยแพร่บรรยากาศการทำงานของบริษัทเวิลด์อิเล็คทริค ในวันสุดท้ายพร้อมข้อความระบุว่า ปิดตำนาน โรงงานดังยุค 90 เวิลด์อิเล็คทริก ทำงานวันนี้ วันสุดท้ายแล้ว ขอให้ทุกคนโชคดีครับ  31 พ.ค. 2564 ระยะเวลา 33ปี แห่งความทรงจำ ชุดสีฟ้า เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ

 

ปิดตำนาน 33 ปี ลูกจ้างทำงาน วันสุดท้ายทั้งน้ำตา โรงงานดังยุค90 เดินต่อไม่

ปิดตำนาน 33 ปี ลูกจ้างทำงาน วันสุดท้ายทั้งน้ำตา โรงงานดังยุค90 เดินต่อไม่

ปิดตำนาน 33 ปี ลูกจ้างทำงาน วันสุดท้ายทั้งน้ำตา โรงงานดังยุค90 เดินต่อไม่

ปิดตำนาน 33 ปี ลูกจ้างทำงาน วันสุดท้ายทั้งน้ำตา โรงงานดังยุค90 เดินต่อไม่

ปิดตำนาน 33 ปี ลูกจ้างทำงาน วันสุดท้ายทั้งน้ำตา โรงงานดังยุค90 เดินต่อไม่

ปิดตำนาน 33 ปี ลูกจ้างทำงาน วันสุดท้ายทั้งน้ำตา โรงงานดังยุค90 เดินต่อไม่

ปิดตำนาน 33 ปี ลูกจ้างทำงาน วันสุดท้ายทั้งน้ำตา โรงงานดังยุค90 เดินต่อไม่