"ปทุมธานี"สั่งปิดด่วน 3 พื้นที่ หลังพบ"คลัสเตอร์ใหม่"

31 พ.ค. 2564 เวลา 5:06 น.

ความคืบหน้าหลังพบการระบาด ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนใหม่ของโรคโควิด-19 ใน จ.ปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ล่าสุดมีการสั่งปิด 33 พื้นที่

ความคืบหน้าหลังพบการระบาด ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนใหม่ของโรคโควิด-19 ใน จ.ปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี มีคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวซึ่งมีโอกาสเสี่ยงแพร่โรค เป็นเวลา 14 วัน ( 31 พ.ค.-13 มิ.ย.64) และจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ( Quarantine ) ดังนี้
"ปทุมธานี"สั่งปิดด่วน 3 พื้นที่ หลังพบ"คลัสเตอร์ใหม่"

-ตลาดอินเตอร์มาร์ท ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบและร้านสะดวกซื้อ
-ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดปทุมธานี หรือบ้านพูนสุข ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี
-แคมป์คนงานก่อสร้าง ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี

ทั้งนี้ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออกพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุมในพื้นที่ดังกล่าว และห้ามบุคคลใดเข้า-ออก พื้นที่ที่กำหนด เพื่อป้องกันและควบคุมโรค

สำหรับสถานการณ์การระบาดของ จ.ปทุมธานี วานนี้ ( 30 พ.ค.64) มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 73 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่การระบาดรอบแรก ทั้งสิ้น 4,122 คน และมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 32 คน

"ปทุมธานี"สั่งปิดด่วน 3 พื้นที่ หลังพบ"คลัสเตอร์ใหม่"

"ปทุมธานี"สั่งปิดด่วน 3 พื้นที่ หลังพบ"คลัสเตอร์ใหม่"

ขอบคุณ fm91bkk
"ปทุมธานี"สั่งปิดด่วน 3 พื้นที่ หลังพบ"คลัสเตอร์ใหม่"