วิศวกรรุ่นใหม่ คลอดระบบช่วย "จอดรถอัตโนมัติ" ผ่านโทรศัพท์มือถือในจีน

30 พฤษภาคม 2564

เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยเป็นอย่างมาก หลังจากที่หนุ่มวิศวกรรุ่นใหม่ชาวจีน และเพื่อนร่วมงานใช้เวลา 7 ปี ดำเนินการวิจัยการจอดรถแบบอัตโนมัติ และพัฒนาระบบช่วยเหลือการจอดรถแบบอัตโนมัติได้สำเร็จ

xinhuathai รายงานว่า ว่านข่ายหลิน เป็นวิศวกรรุ่นใหม่ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท ฉางอัน ออโตโมบิล จำกัด ในเทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

วิศวกรรุ่นใหม่ คลอดระบบช่วย \"จอดรถอัตโนมัติ\" ผ่านโทรศัพท์มือถือในจีน

 

ว่านและเพื่อนร่วมงานใช้เวลา 7 ปี ดำเนินการวิจัยการจอดรถแบบอัตโนมัติ และพัฒนาระบบช่วยเหลือการจอดรถแบบอัตโนมัติสำเร็จ พร้อมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

วิศวกรรุ่นใหม่ คลอดระบบช่วย \"จอดรถอัตโนมัติ\" ผ่านโทรศัพท์มือถือในจีน

 

ระบบอัจฉริยะนี้จะช่วยผู้ขับจอดรถผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยปัจจุบันว่านและทีมงานเดินหน้าทดสอบหลายครั้ง เพื่อพัฒนาระบบให้ทำงานในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี

วิศวกรรุ่นใหม่ คลอดระบบช่วย \"จอดรถอัตโนมัติ\" ผ่านโทรศัพท์มือถือในจีน

วิศวกรรุ่นใหม่ คลอดระบบช่วย \"จอดรถอัตโนมัติ\" ผ่านโทรศัพท์มือถือในจีน