คปภ.สั่งเพิ่มความคุ้มครอง ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมแม้ฉีดนอก รพ.

26 พ.ค. 2564 เวลา 18:48 น.

เพจ ไทยคู่ฟ้า เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าให้ประชาชนกว่า 70% จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ภายในปี 2564 ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจในการทำประกันภัยการแพ้วัคซีนโควิด-19 เป็นจำนวนมาก

เพื่อสร้างความมั่นใจในการฉีดวัคซีนให้กับตนเองและครอบครัว และเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านประกันภัยอย่างเต็มที่ รัฐบาลโดย คกก.กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงมีคำสั่งไปยังบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย กำหนดให้ประชาชนผู้ถือกรมธรรม์จะต้องได้รับความคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่กระทำการโดยแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะดําเนินการ ณ สถานที่ใดก็ตาม

 

เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลทั่วไปให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลในการเร่งกระจายวัคซีนทั่วประเทศ ด้วยการขยายหน่วยบริการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการนอกโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเวชกรรม เช่น จุดบริการในห้างสรรพสินค้า หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการฉีดวัคซีนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

affaliate-2

จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือแพ้ภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานที่ใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ก็จะได้รับความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยที่ทำไว้ทุกประการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. โทร. 1186 หรือ LINE @oicconnect

 

affaliate-3