ประกาศล่าสุด กำหนดเวลาเปิด-ปิด ห้าง ซูเปอร์ฯ ร้านสะดวกซื้อใน 6 จังหวัด

30 เม.ย. 2564 เวลา 22:18 น.

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ประกาศปรับเวลา เปิด-ปิดศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่ตั้งในศูนย์การค้า และอื่นๆใน 6 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด

วันที่ 30 เม.ย. 2564 ทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ สมาคมศูนย์การค้าไทย ได้ประกาศปรับเวลาเปิดปิด ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ร้านอาหารที่ตั้งในศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด

 

รายละเอียดระบุ แจ้งเรื่อง ประกาศปรับเวลา เปิด-ปิด ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ร้านอาหารที่ตั้งในศูนย์การค้า และร้านค้าสะดวกซื้อ

ด้วยคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ มีมติให้ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ใน 6 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ปทุมธานี โดยมีมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นั้น

 

affaliate-2

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือตามประกาศภาครัฐในมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยขอประกาศให้ทราบว่าศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท ร้านอาหารที่ตั้งในศูนย์การค้า และร้านค้าสะดวกซื้อ จะปรับเวลา เปิด-เปิด ทั้งนี้มีผลครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ สมุทรปราการ ปทุมธานี เท่านั้น ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นจะมีประกาศของ ศบค. หรือ ของจังหวัด ระบุอื่นใดที่เข้มข้นนอกเหนือจากนี้)

ประกาศล่าสุด กำหนดเวลาเปิด-ปิด ห้าง ซูเปอร์ฯ ร้านสะดวกซื้อใน 6 จังหวัด

 

 

affaliate-3