เเจ้งชาวกทม.เเละพื้นที่ปริมณฑล ตรวจโควิดฟรี1-15พ.ค.นี้ วันละ 1,000 คน

28 เม.ย. 2564 เวลา 11:37 น.

ชาวกทม.เเละพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด 19เตรียมได้รับการตรวจโควิดฟรี ด้วย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 1-15 พ.ค.นี้ ที่ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ จำกัดวันละ 1,000 คน

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID19 ในประเทศไทย ล่าสุดนั้นได้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,012 ราย(ติดเชื้อในประเทศ2001ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ11ราย) รวมผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 61,699 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 15 คน รวมผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด 178คน 

 

เเจ้งชาวกทม.เเละพื้นที่ปริมณฑล ตรวจโควิดฟรี1-15พ.ค.นี้ วันละ 1,000 คน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค (สปคม.คร.)    แจ้งแผนการปฏิบัติงานค้นหาโรคโควิด 19 เชิงรุก โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ในประชาชนกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 และผู้ไปในสถานที่เสี่ยง โดยกำหนดปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2564สนามกีฬาธูปะเตมีย์ 
รับ walk in วันละ 1000 คน 

เเจ้งชาวกทม.เเละพื้นที่ปริมณฑล ตรวจโควิดฟรี1-15พ.ค.นี้ วันละ 1,000 คน

เเจ้งชาวกทม.เเละพื้นที่ปริมณฑล ตรวจโควิดฟรี1-15พ.ค.นี้ วันละ 1,000 คน

แจกบัตรคิวหน้างานช่วงเช้ารอบเดียวจนกว่าจะหมด เริ่มแจกบัตรคิว 7.30 น.
คิวที่ 1-500 เริ่มSWABรอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น. 
คิวที่ 501-1000 เริ่มSWABรอบบ่าย เวลา 13.00 - 15:00 น.

เเจ้งชาวกทม.เเละพื้นที่ปริมณฑล ตรวจโควิดฟรี1-15พ.ค.นี้ วันละ 1,000 คน
เพื่อลดความแออัดให้มา SWAB ตามเวลาที่กำหนด
สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน  และปากกา (ส่วนตัว)  

เเจ้งชาวกทม.เเละพื้นที่ปริมณฑล ตรวจโควิดฟรี1-15พ.ค.นี้ วันละ 1,000 คน
***หากท่านมีอาการไข้ ไอ หอบเหนื่อย เจ็บหน้าอก  และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 หรือไปในสถานที่เสี่ยง แนะนำขอให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล***