หมอธีระวัฒน์ ชี้โควิดระบาดใหม่เเน่ ถ้ายังคัดกรองคนที่ยังแพร่เชื้อไม่ได้

27 เมษายน 2564

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ฉีดวัคซีนโควิดไม่ใช่คำตอบสุดท้าย ถ้ายังคัดกรองคนแพร่เชื้อไม่ได้ เจอระบาดใหม่จนเชื้อกลายพันธุ์อีกแน่

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อโควิด19ในประเทศไทย ในวันที่ 27 เม.ย.64 ...การฉีดวัคซีนไม่ใช่คำตอบสุดท้าย...???

 

หมอธีระวัฒน์ ชี้โควิดระบาดใหม่เเน่ ถ้ายังคัดกรองคนที่ยังแพร่เชื้อไม่ได้

การฉีดวัคซีนนั้นเป็นการหน่วงให้โรคระบาดลดลง และทำให้ระบบสาธารณสุขยังทำงานได้และต้องตามด้วยมาตรการ “สงบ” ผู้ที่ยังมีเชื้ออยู่ ที่ไม่มีอาการ ซึ่งเป็นได้ทั้งผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วและยังติดเชื้อใหม่อีกได้ รวมกระทั่งถึงผู้ที่เคยได้รับวัคซีนไปแล้ว ด้วยการตรวจคัดกรองที่เข้าถึงทุกคน และแยกกันตัวออก จนสงบ
ดังนั้น 

หมอธีระวัฒน์ ชี้โควิดระบาดใหม่เเน่ ถ้ายังคัดกรองคนที่ยังแพร่เชื้อไม่ได้

ถ้าไม่สามารถคัดกรอง คนที่ยังแพร่เชื้อต่อไปอีกอย่างเงียบๆ จะก่อให้เกิดการระบาดใหม่ เป็นระลอกแล้ว ระลอกเล่า จนกลายพันธุ์และภูมิคุ้มกันเดิมจากคนที่เคยติดเชื้อไปแล้วหรือคนที่ได้รับวัคซีนจะทำอะไรไม่ได้เลย


ปรากฏการณ์ที่บราซิลเป็นตัวอย่างที่ดี โดยในครึ่งปีแรกของ 2563 มีการติดเชื้ออย่างมากมายและ 67% ของประชากรในพื้นที่ manaus ติดเชื้อไปหมดแล้วและดูสงบ 

หมอธีระวัฒน์ ชี้โควิดระบาดใหม่เเน่ ถ้ายังคัดกรองคนที่ยังแพร่เชื้อไม่ได้
แต่แล้วภายในระยะเวลาห้าเดือนก็เกิดการระบาดอย่างรุนแรงใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน และเกิดเป็นสายพันธุ์ บราซิลขึ้น


หมอธีระวัฒน์ ชี้โควิดระบาดใหม่เเน่ ถ้ายังคัดกรองคนที่ยังแพร่เชื้อไม่ได้

 

ที่มา
ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha