กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow 180 เครื่อง

27 เมษายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 130 เครื่อง แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

จากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนมาก เครื่อง Oxygen High Flow เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow 180 เครื่อง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้พระราชทานเครื่องออกซิเจนดังกล่าวแก่โรงพยาบาล จำนวน 130 เครื่อง ประกอบด้วย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 50 เครื่อง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 30 เครื่อง

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 10 เครื่อง

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 5 เครื่อง

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 10 เครื่อง

และ 25 เครื่อง ได้สำรองไว้เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้เครื่อง Oxygen High Flow ส่วนหนึ่งที่พระราชทานในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มธุรกิจ TCP / คุณประภาส ชลศรานนท์ / คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ / บริษัท เพ็นต้า อิมเพ็กซ์ จำกัด และคุณอุฬาร อภิรูปากร ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย ผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )”

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow 180 เครื่อง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” ขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 จากนั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยอื่นๆ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้

“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )”

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3

โทร 02-447-8585 ถึง 8 ต่อ 103 /109

064-239-1868 / 064-112-9674

หมายเหตุ - เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยนำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งมาที่

Line ID - @chaipat19

Email - [email protected]

ไปรษณีย์ - สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow 180 เครื่อง

ที่มา มูลนิธิชัยพัฒนา