thainewsonline

ผลวิจัยเผย คนสูบบุหรี่ไฟฟ้า​ เสี่ยงติดโควิด-19 ​กว่าปกติ​ 5​ เท่า

25 เมษายน 2564
3
ผลวิจัยเผย คนสูบบุหรี่ไฟฟ้า​ เสี่ยงติดโควิด-19 ​กว่าปกติ​ 5​ เท่า

ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ในฐานะเลขาธิการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 5 เท่า

และถ้าเป็นผู้ที่สูบทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้า จะมีแนวโน้มติดเชื้อได้มากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 6.8 เท่า และ​ 2 กลุ่มนี้ จะมีอาการป่วยรุนแรงมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เลยถึง 5 เท่า

 

เมื่อบุหรี่สร้างความเสียหายต่อปอด ทำให้ผู้สูบบุหรี่จะมีอาการหนักและฟื้นตัวจากโควิด-19 ช้ากว่าผู้ไม่สูบ ซึ่งในอนาคตเราอาจได้เห็นการผ่าตัดเปลี่ยนปอดในผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นเช่นเดียวกับการผ่าตัดเปลี่ยนปอดจากโควิด-19 ที่มีแล้วนับ 10 รายทั่วโลก

ผลวิจัยเผย คนสูบบุหรี่ไฟฟ้า​ เสี่ยงติดโควิด-19 ​กว่าปกติ​ 5​ เท่า

affaliate-2

“พยาธิสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบุหรี่ไฟฟ้าและโควิด-19 เป็นแบบเดียวกัน คือเกิดการอักเสบจนเนื้อเยื่อปอดแข็ง ไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ ฉะนั้นคำแนะนำคือในช่วงโควิดเวฟ 3 นี้ ควรเลิกสูบทั้งบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าทันที”

 

affaliate-3