กรมการแพทย์ ปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดในรพ. แต่โดนชาวเน็ตถล่มยับ

25 เมษายน 2564

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้แชร์ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง คําแนะนําในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 สําหรับสถานพยาบาล ย้ำทุกที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยที่ดีขึ้นแต่โดนชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกที่สามที่ดูเหมือนว่าจะรุนแรงกว่าครั้งอื่นๆ เนื่องจากระลอกนี้เกิดการกระจายเป็นวงกว้าง รวดเร็ว และบางรายไม่แสดงอาการ จึงดูเหมือนคนปกติทุกอย่าง ก่อนที่จะตรวจพบว่าป่วยภายหลัง ทำให้มีเตียงไม่เพียงพอ และสถานพยาบาลต้องปรับจูนใหม่ในการช่วยเหลือ

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้แชร์ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง คําแนะนําในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) สําหรับสถานพยาบาล


โดยทางกรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นว่า ควรปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วย ดังนี้

1. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการ ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็นระยะเวลา 14 วัน

กรมการแพทย์ ปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดในรพ. แต่โดนชาวเน็ตถล่มยับ

 

2. ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการน้อย ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันที่มีอาการ เมื่อครบกําหนดแล้วหากยังมีอาการ ให้อยู่รักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาล หรือ สถานที่ที่รัฐจัดให้จนไม่มีอาการอย่างน้อย 24 - 48 ชั่วโมง และให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็น ระยะเวลา 14 วัน


ทั้งนี้ ในระหว่างการพักฟื้นที่บ้าน ให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวตามคําแนะนําที่ได้รับก่อนกลับบ้านอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ให้โรงพยาบาลมีระบบติดตามอาการเพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยต่อผู้ป่วย รวมถึงผู้ ใกล้ชิดเป็นระยะๆ ทุกวันจนครบกําหนด หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ผู้ป่วยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ โรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง"

กรมการแพทย์ ปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดในรพ. แต่โดนชาวเน็ตถล่มยับ


ทว่าเรื่องนี้กลับโดนชาวเน็ตถล่มอย่างมาก บ้างก็เข้ามาคอมเม้นต์ว่า แก้ปัญหาแบบครึ่งๆกลางๆ กลัวโดนด่ามากกว่าเพราะโม้ไว้เยอะ ถ้าจะให้คนที่อยู่คนเดียวหรือสามารถแยกไปอยู่คนเดียวได้ กักตัวไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล จะวุ่นวายน้อยกว่าไหม


บ้างก็เข้ามาคอมเม้นต์ว่า ที่ผ่านมาสร้างความกลัวจนทำให้คนมีอาการน้อยอยากเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล เพิ่มภาระให้บุคคลากรทางการแพทย์ ถึงเวลาที่ต้องให้ความรู้และไว้ใจประชาชน

กรมการแพทย์ ปรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดในรพ. แต่โดนชาวเน็ตถล่มยับ

อ่านโพสต์ต้นฉบับ