กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 200,000 อัตรา ช่วยคนไทย

22 เม.ย. 2564 เวลา 4:23 น.

เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 200,000 อัตรา รองรับคนว่างงานทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบเชิงรุก ติดตามตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับปัญหาการว่างงาน จำนวน 225,207 อัตรา

เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่า

รัฐบาลให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์การจ้างงานปัจจุบันมาโดยตลอด โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง การชะลอการจ้างงาน ตลอดจนมาตรการลาพักโดยไม่จ่ายเงินเดือน

กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 200,000 อัตรา ช่วยคนไทย

และเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบเชิงรุก ล่าสุด ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ติดตามตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับปัญหาการว่างงาน ซึ่งขณะนี้ ได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งงานประจำและงานพาร์ทไทม์ จากนายจ้าง/สถานประกอบการที่ยังมีความต้องการจ้างงานแบบเต็มเวลา จำนวน 225,207 อัตรา โดยตำแหน่งงานว่าง 10 อันดับแรกที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่

1. แรงงานด้านการผลิต

2. แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ , แรงงานทั่วไป

3. แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ

4. ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ

5. พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ

6. พนักงานบริการลูกค้า

7. พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ

8. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (เส้นใย , เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ)

9. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์

10. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆ

ผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำ สามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ www.ไทยมีงานทำ.com เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน ลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า 200,000 อัตรา ช่วยคนไทย