5สถานที่เสี่ยงติดโควิด เเจ้งเตือนชาวปทุมธานี ใครไปให้สังเกตอาการตัวเอง

21 เม.ย. 2564 เวลา 14:02 น.1

จังหวัดปทุมธานี ได้มีการเเจ้งข้อมูลให้เเก่ประชาชน พร้อมเเจ้งเตือน 5 สถานที่เสี่ยงเเพร่เชื้อโควิด19 ใครที่เดินทางไปให้สังเกตอาการตัวเองโดยด่วน หลังยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุ1พันรายเเล้ว

   กรณีทางเพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 เม.ย.64  พบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ จำนวน 52 ราย ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,011 ราย ถือว่าทางจังหวัดมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทะลุ1พันราย พร้อมเเจ้งเตือน 5 สถานที่เสี่ยง ใครที่เดินทางไปให้สังเกตอาการตัวเองโดยด่วน
 

 ทั้งนี้ทางจังหวัดปทุมธานีได้มีการเเจ้งข้อมูลให้เเก่ประชาชน เกี่ยวกับสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19 ระลอกเดือนเมษายน64 จำนวนทั้งสิ้น 5สถานที่เสี่ยงต่อการเเพร่เชื้อ 


1.ร้าน Zodiac อ.ธัญบุรี วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 21.00-03.00 น.


2.ร้าน Walk in 88 อ.ธัญบุรี วันที่ 10 เมษายน 64


3.Top Supermarket โรบินสัน สาขาศรีสมาน  วันที่ 12 เมษายน 64 เวลา 16.30 - 17.00 น.


4.ร้าน Coco ICIBANYA สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 17.00-19.30 น.


5.Top Supermarket โซนเนื้อและผลไม้ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต วันที่ 15 เมษายน 64 เวลา 17.00-17.30 น.

5สถานที่เสี่ยงติดโควิด เเจ้งเตือนชาวปทุมธานี ใครไปให้สังเกตอาการตัวเอง

ขอให้ประชาชนทีเดินทางไปสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าวเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดงหรือผื่นคัน ให้เข้ารับการประเมินความเสี่ยงตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน 

5สถานที่เสี่ยงติดโควิด เเจ้งเตือนชาวปทุมธานี ใครไปให้สังเกตอาการตัวเอง

affaliate-2

 ด้าน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 22/2564 เพื่อพิจารณา การบริหารจัดการวัคซีน COVID-19 (Sinovac) รอบที่ 3 และแนวทางการจัดสรรวัคซีน COVID-19 (Sinovac) รอบที่ 2 จำนวน 11,640 โดส(5,820 คน) ให้บริการในประชาชน อายุ ตั้งแต่ 18 – 59 ปี โดยมี พันเอกชิตพล กึนสี รอง ผอ.รมน. จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม

5สถานที่เสี่ยงติดโควิด เเจ้งเตือนชาวปทุมธานี ใครไปให้สังเกตอาการตัวเอง
กรมควบคุมโรคได้จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Sinovac) สำหรับให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18 – 59 ปี 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2.ตำรวจและทหารด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และ 3.ประชาชนที่มีโรคประจำตัว และจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่4/2564 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดือนเมษายน 2564

5สถานที่เสี่ยงติดโควิด เเจ้งเตือนชาวปทุมธานี ใครไปให้สังเกตอาการตัวเอง

กำหนดให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นลำดับแรก ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีจำนวนผู้ป่วย เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สถานพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด บางจังหวัดต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทำให้ต้องระดมสรรพกำลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการรักษาระบบสุขภาพของประเทศ

5สถานที่เสี่ยงติดโควิด เเจ้งเตือนชาวปทุมธานี ใครไปให้สังเกตอาการตัวเอง

 

affaliate-3