"เราชนะ"เพิ่มเงินเยียวยาอีก3,000ล้าน ขยายเวลาใช้จ่ายอีก 1 เดือน

20 เม.ย. 2564 เวลา 14:23 น.6

ครม.เห็นชอบขยายเวลาโครงการเราชนะ ไปจนถึง 30 มิ.ย. จากเดิมสิ้นสุด 31 พ.ค.64 ผู้ได้สิทธิ์มีจำนวนทั้งหมด 33.5 ล้านคน กรอบวงเงินงบประมาณ 2.13 แสนล้านบาท โอนเงินร้านค้าให้เสร็จสิ้น 1 ก.ค.

   20เม.ย.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เสนอขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการเราชนะอีก 2.4 ล้านคน วงเงินเยียวยา 3,042 ล้านบาท จากเดิมจำนวน 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เพิ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านคน ในกรอบวงเงินงบประมาณ 213,243 ล้านบาท 
 

"เราชนะ"เพิ่มเงินเยียวยาอีก3,000ล้าน ขยายเวลาใช้จ่ายอีก 1 เดือน

และได้ขยายเวลาใช้สิทธิ์วงเงินจาก วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถือเป็นการเยียวยาประชาชนเพิ่มเติมจากผลกระทบของเชื้อโควิด-19 พร้อมกับให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านบริการ ที่เข้าร่วมโครงการตามที่ได้รับสิทธิ์

"เราชนะ"เพิ่มเงินเยียวยาอีก3,000ล้าน ขยายเวลาใช้จ่ายอีก 1 เดือน

affaliate-2

โดยให้กรมปัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯได้ใช้จ่ายจริง เป็นรายวัน โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินแทนกัน และกรณีที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการติดตามเพื่อโอนเงินซ้ำภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

"เราชนะ"เพิ่มเงินเยียวยาอีก3,000ล้าน ขยายเวลาใช้จ่ายอีก 1 เดือน