เซเว่น ปรับเวลาเปิดปิดใน 18 จังหวัดควบคุมสูงสุดเริ่ม 18 เม.ย. แบบไม่มีกำหนด

17 เมษายน 2564

เซเว่น ร่วมมือมาตรการรัฐประกาศปรับเวลาเปิดปิดใหม่ใน 18 จังหวัดควบคุมสูงสุด โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00 -23.00 น. เริ่ม 18 เม.ย.นี้ แบบไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง

จากประกาศของทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือศบค. ตามพ.ร.ก. ฉุกเฉินฉบับ 20 กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด และมีคำสั่งให้ร้านสะดวกซื้อปรับเวลาให้บริการโดยให้ปรับเวลาเปิดปิด โดยให้ปิดไม่เกินเวลา 23.00น. ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่จึงตอบรับมาตรการโดยปรับเวลาเปิดปิดใหม่เริ่มทันที 18 เมษายน 2564 นี้

 

โดยใน 18 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดได้แก่  กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น ทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยล่าสุดพร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ โดยจะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 04.00 – 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวว่า "ร้านเซเว่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัดจะเปิดให้บริการเวลา 04.00 – 23.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังจะเข้มงวดกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ การเว้นระยะห่าง การล้างมือก่อนหยิบจับอาหารหรือสินค้า การทำความความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ในร้าน

รวมทั้งจุดสัมผัสร่วมตามระยะเวลาที่กำหนด และการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการตามขนาดของร้าน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และลูกค้า เพราะร้านเซเว่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อบรรเทา และแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคซึ่งทุกคนต้องเผชิญอยู่ขณะนี้ ร้านเซเว่นจึงให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยอย่างมาก"