สธ.เผยทางเลือกสุดท้าย หากคุมไม่อยู่ ขอล็อกดาวน์เฉพาะจุด

14 เมษายน 2564

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ชี้ล็อกดาวน์ขอเป็นทางเลือกสุดท้าย หากต้องทำจริง ขอเป็นล็อกดาวน์เฉพาะจุด เพราะสถานการณ์แต่ละพื้นที่แตกต่างกัน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยว่า เมื่อวันที่ 13 เม.ย. มียอดผู้ติดเชื้อ 965 ราย แนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ค่อนข้างชะลอตัวลง ไม่พุ่งชันเหมือนช่วง 2-3 วันแรกที่ผ่านมาในการระบาดระลอกใหม่ เม.ย. 2564 ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อของระลอกใหม่ 5,597 ราย สูงสุดที่ กทม. 1,625 ราย รองลงมาคือเชียงใหม่ 880 ราย
 

ซึ่งจังหวัดที่ต้องจับตามี 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่ และ กทม. ที่มีการติดเชื้อเกินวันละ 100 ราย ทั้งนี้ ถ้าไม่ทำอะไรเลยภายใน 1 เดือน ข้างหน้า จะติดเชื้อวันละ 9,000 ราย แต่เรามีการปิดสถานบันเทิง ประชาชนร่วมกันควบคุมโรค ตอนนี้ติดเชื้อวันละ 900 กว่าราย จึงต้องช่วยกันลดกิจกรรมการรวมตัวกัน การชกมวย การวิ่งที่รวมตัวมากๆ เราจะลดผู้ติดเชื้อเหลือ 500-600 รายต่อวัน ถ้าเราร่วมกันทำงานที่บ้าน จะลดผู้ติดเชื้อได้เหลือเฉลี่ยไม่ถึง 400 ราย

ส่วนต้องล็อกดาวน์หรือไม่ ถือเป็นทางเลือกสุดท้าย แต่คงไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ เพราะแต่ละจังหวัดสถานการณ์แตกต่างกันจะล็อกดาวน์เฉพาะจุด จะลดผู้ติดเชื้อเหลือน้อยกว่า 100 รายต่อวัน

 

สธ.เผยทางเลือกสุดท้าย หากคุมไม่อยู่ ขอล็อกดาวน์เฉพาะจุด