ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เข้ารับการตรวจโควิด-19ฟรี เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว

13 เม.ย. 2564 เวลา 22:03 น.

สปสช.จับมือประกันสังคมเเละกระทรวงแรงงาน เปิดให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19ฟรี แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สปสช. และกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มช่องทางหน่วยบริการตรวจโควิด-19 เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดได้ฟรี เริ่มต้นตั้งเเต่วันที่ 17 เมษายน 2564 

 


  โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เร่งประชุมหารือเตรียมพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์และเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องรับการตรวจคัดกรอง ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แก่

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เข้ารับการตรวจโควิด-19ฟรี เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว

- มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด

 - มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

 - เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย มีไข้ เจ็บคอ ไอ หรือมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย

   โดยสามารถเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิที่เลือกไว้ หากผู้ประกันตนไม่สะดวก สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว และเป็นการช่วยแก้ปัญหาควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไปสู่วงกว้าง

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เข้ารับการตรวจโควิด-19ฟรี เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว

   ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจึงเพิ่มช่องทางบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยจัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนที่กำลังเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์เข้าสู่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์https://sso.icntracking.com/ และเข้ารับการตรวจตามวันที่และเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เข้ารับการตรวจโควิด-19ฟรี เปิดให้ลงทะเบียนเเล้ว

     เเละหลังจากตรวจคัดกรองแล้ว ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อ สามารถเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ช่องทางลงทะเบียน