ประกาศด่วนทันตแพทยศาสตร์มช. พบนักศึกษาติดโควิด10ราย

11 เม.ย. 2564 เวลา 16:34 น.3

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบนศ.ทันตะ มช. ติดโควิด 10 ราย พบว่าเป็นการติดเชื้อมาจากพื้นที่ภายนอกคณะและนอกเวลาปฏิบัติงาน จำเป็นต้องลดการให้บริการ เนื่องจากบุคลากรบางส่วนต้องกักตัว

 11เม.ย.64 ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 1 เรื่อง  บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยปรากฏว่ามีนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อโควิด (COVID-19) จำนวน 10 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2564)

 


 โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อมาจากพื้นที่ภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์และนอกเวลาปฏิบัติงาน  คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการสอบสวนโรคกับผู้ติดเชื้อและได้ส่งนักศึกษาเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว

 

ประกาศด่วนทันตแพทยศาสตร์มช. พบนักศึกษาติดโควิด10ราย
  ในส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อนักศึกษากลุ่มนี้คณะได้ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ทั้งนี้คณะจะจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดบริเวณคณะโดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและเช็ดพื้นผิวเพื่อความมั่นใจต่อผู้เข้ามารับบริการด้วยมาตรฐานสูงสุด

affaliate-2

 ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางคณะทันตแพทยศาสตร์มีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยน้อยลง เนื่องจากบุคลากรทางทันตกรรมบางส่วนต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางทันตกรรมสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่จำเป็น ดังนั้นในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2564 การให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลทันตกรรมจะทำเฉพาะในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนเท่านั้น

ประกาศด่วนทันตแพทยศาสตร์มช. พบนักศึกษาติดโควิด10ราย
ขออภัยในความไม่สะดวก 
ด้วยความห่วงใยต่อคนไข้และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

ที่มา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Dent Cmu