สธ. แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชื่อมโยงสถานบันเทิง "ย่านทองหล่อ 13 คน" - ไทยนิวส์ออนไลน์

03 เม.ย. 2564 เวลา 8:34 น.

สธ. แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชื่อมโยงสถานบันเทิง "ย่านทองหล่อ 13 คน" ทั้งหมดมีด้วยกัน 2 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มแรก 4 คน , กลุ่มสอง 9 คน ซึ่งแต่ละกลุ่มล้วนมาจากสถานบันเทิง ย่านทองหล่อ รวมไปถึงนักร้องอีก 3 ราย

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำหลายคนช็อก เมื่อล่าสุดทางด้าน สธ. ได้ออกมาแถลงว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชื่อมโยงสถานบันเทิง “ย่านทองหล่อ” 13 คน ทำเอาขาเที่ยวผวาไปตามๆกัน 

สธ. แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชื่อมโยงสถานบันเทิง "ย่านทองหล่อ 13 คน" - ไทยนิวส์ออนไลน์


กลุ่มแรก 4 คน : มี 1 คน ไปเที่ยวต่อย่านรัชดาและพระราม 9 ด้วย
กลุ่มสอง 9 คน : คนแรกไปเที่ยวแล้วนำเชื้อไปติดลูก 1 คน, ที่ทำงาน 4 คน และหนึ่งในนี้นำไปติดแฟน แฟนนำไปติดเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอีก จึงเป็นการติดเชื้อต่อถึง 3 รุ่น
 

กลุ่มเชื่อมโยงสถานบันเทิงปทุมธานี และ กทม. มีการติดเชื้อในนักศึกษาหลายรายที่ไปใช้บริการด้วยกันและแพร่ไปสู่ร้านอื่น เพราะมักมีการไปใช้บริการหลายที่ 
ปทุมธานี 2 ร้าน และ กทม. 1 ร้านที่ย่านจตุจักร 
และติดต่อไปถึงคนในครอบครัวด้วย มีการติดต่อถึง 3 เจนเนอเรชัน รวม 12 ราย เป็นนักศึกษาถึง 9 ราย
 

สธ. แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชื่อมโยงสถานบันเทิง "ย่านทองหล่อ 13 คน" - ไทยนิวส์ออนไลน์

 

affaliate-2

กลุ่มเชื่อมโยงสถานบันเทิง จ.นครปฐม มีผู้ติดเชื้อ 6 ราย 
ได้แก่ นักร้อง 3 ราย ติดเชื้อผู้ใช้บริการคือ นักศึกษา 1 ราย พนักงานบริษัท 1 ราย และติดคนในครอบครัว 1 ราย