ประกาศเตือนชาวกทม.ในหลายพื้นที่ น้ำประปาไม่ไหล วันพฤหัสบดีที่1เม.ย.นี้

31 มี.ค. 2564 เวลา 18:15 น.

ชาวกทม.ในพื้นที่ต่อไปนี้เตรียมตัวกันให้พร้อม โดยการประปานครหลวง ประกาศว่าวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 น้ำประปาจะไม่ไหลเป็นการชั่วคราว ต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธานที่แตกรั่ว บริเวณแยกคลองสาน ถนนลาดหญ้า

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณแยกคลองสาน ถนนลาดหญ้า ในคืนวันพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564  ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้


-ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนลาดหญ้า  ถนนประชาธิปก ถนนเจริญรัถ  ถนนท่าดินแดง 
ถนนอิสรภาพ ถนนอรุณอมรินทร์  ถนนวังหลัง  ถนนเทศบาลสาย 2  ถนนเชียงใหม่ 
-ถนนพญาไม้ ถนนอินทรพิทักษ์ ถนนกรุงธนบุรี ถนนเจริญนคร ถนนมไหสวรรย์ 


-ถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่ แยกกรุงธนบุรี ถึง คลองสำเหร่ 
-ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งเลขคี่ ทั้งเส้น และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 30) 
-ถนนรัซดาภิเษก (ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 14/1) 
-ถนนเทอดไท (ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ชอย 1 ถึงซอย 19 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 18)

ประกาศเตือนชาวกทม.ในหลายพื้นที่ น้ำประปาไม่ไหล วันพฤหัสบดีที่1เม.ย.นี้

affaliate-2

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
การประปานครหลวง

ประกาศเตือนชาวกทม.ในหลายพื้นที่ น้ำประปาไม่ไหล วันพฤหัสบดีที่1เม.ย.นี้

 

  เอกสารประกาศของกปน.จากชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น เบื้องต้นสรุปได้ว่า.. น้ำประปาจะไม่ไหลใน 2ช่วงเวลา ของวันที่ 1 เม.ย.64 

ประกาศเตือนชาวกทม.ในหลายพื้นที่ น้ำประปาไม่ไหล วันพฤหัสบดีที่1เม.ย.นี้

 

ที่มา