หวังให้เด็กๆได้เรียนทุกคน  แจกทุนเสมอภาค ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

หวังให้เด็กๆได้เรียนทุกคน แจกทุนเสมอภาค ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

30 มี.ค. 2564 เวลา 13:58 น.3

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยเด็กไทยทุกคนต้องได้ไปโรงเรียน วิธีคัดกรองเด็กยากจน ขอทุนเสมอภาค ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ปีละ 3,000 บาท โอนเงินให้นักเรียนชั้น อนุบาล ถึง ม.3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแจ้งข่าวดีแก่นักเรียนเกี่ยวกับโครงการทุนเสมอภาคโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ที่จะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บาทต่อคน แบ่งจ่ายในเทอมที่ 1 คนละ 2,000 บาท ในเทอมที่ 2 อีกคนละ 1,000 บาท ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้โอนเงินให้นักเรียนชั้น อนุบาล ถึง ม.3  จำนวนกว่า 1.17 ล้านคนครบแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา

สำหรับรายละเอียดนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการทุนเสมอภาคจะคัดกรองคุณสมบัติดังนี้
1 ประเมินจาก รายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน
2 มีภาระพึ่งพิง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ
3 สภาพยานพาหนะ ที่ดินทำการเกษตร แหล่งไฟฟ้าหลัก ที่อยู่อาศัย ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

affaliate-2

ทั้งนี้คุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศจะเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน หากพบเห็นเด็กยากจนเสี่ยงจะต้องออกจากโรงเรียน ท้องถิ่น โรงเรียน และคุณครู สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โทรศัพท์ 02 079 5475 ต่อ 8

 

หวังให้เด็กๆได้เรียนทุกคน  แจกทุนเสมอภาค ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง