รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา คาดแล้วเสร็จในปี 2569

29 มีนาคม 2564

รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา คาดแล้วเสร็จในปี 2569 โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน จะมีการลงนามในสัญญาการก่อสร้างเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่ 1 กรุงเทพ-นครราชสีมา)

โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน จะมีการลงนามในสัญญาการก่อสร้างเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่ 1 กรุงเทพ-นครราชสีมา) อีก 3 สัญญาในวันนี้ ที่กระทรวงคมนาคม
 

“รถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา 253 กม.” ประกอบด้วย 6 สถานี ประกอบด้วย กรุงเทพ(บางซื่อ) ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และนครราชสีมา 
 

งบประมาณในการก่อสร้าง 179,412.21 ล้านบาท โดยฝ่ายไทยได้ลงทุนโครงการทั้งหมดและดำเนินการก่อสร้างงานโยธา ส่วนฝ่ายจีนรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดงานโยธา ควบคุมงานการก่อสร้างโยธา ออกแบบและติดตั้งงานระบบรางและระบบไฟฟ้า เครื่องกล ระบบควบคุมการเดินรถและจัดนำขบวนรถไฟความเร็วสูง 

คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงได้ในปี 2569

 

รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา คาดแล้วเสร็จในปี 2569

*เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น*