สพป.สมุทรสาคร ร่อนจดหมายด่วน ยังสั่งปิดทุกสถานศึกษาในพื้นที่

27 ก.พ. 2564 เวลา 21:40 น.

สพป.สมุทรสาคร แจ้งสั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งปิดชั่วคราวและจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ต่อไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หลังยังพบผู้ป่วย COVID19 ใน จ.สมุทรสาครเป็นกลุ่มใหญ่

ยังต้องเฝ้าระวังและเกาะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจะดีขึ้น แต่ก็ยังคงมีบางพื้นที่ บางจังหวัดที่ยังต้องจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่นจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเรียกได้ว่าโควิดสมุทรสาครยังต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดที่สุด

เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทสาคร ได้ร่อนจดหมายด่วนระบุถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ COVID 19 ไปยังผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 


ว่าตามด้วยหนังสือที่อ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทสาครได้แจ้งคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครสั่งในวันที่ 31 มกราคม 2564 เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่สั่งณวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เรื่องแก้ไขระยะเวลาบังคับตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวและให้ปิดสถานศึกษาตามคำสั่งของจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น 

affaliate-2

เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ยังคงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดง ในส่วนของสถานศึกษายังคงให้จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์เท่านั้น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครจึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานที่ศึกษาต่อไป


และจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล ทางออนไลน์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่ได้วางแผนไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากทางจังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

 

สพป.สมุทรสาคร ร่อนจดหมายด่วน ยังสั่งปิดทุกสถานศึกษาในพื้นที่

 

 

 

affaliate-3