ขึ้นทางด่วนฟรีถึงปี 2578 มีวันไหนบ้าง?

27 ก.พ. 2564 เวลา 13:31 น.7

รีบเช็กเลย! การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีไปจนถึง 2578 มีวันไหนบ้าง?

ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ได้ตกลงทำตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดอายุสัมปทานอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2578 และจะไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าทางด่วนจนถึงปี พ.ศ. 2571

วันหยุดราชการประจำปีที่สามารถขึ้นทางด่วนฟรีทั้งสิ้น 19 วัน ได้แก่

วันปีใหม่

วันมาฆบูชา

วันจักรี

วันสงกรานต์ (3 วัน)

วันฉัตรมงคล

วันวิสาขบูชา

วันพืชมงคล

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันปิยมหาราช

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ (วันพ่อแห่งชาติ)

วันรัฐธรรมนูญ

วันสิ้นปี

affaliate-2

ทางพิเศษที่สามารถขึ้นฟรี 3 สายทาง มีดังนี้

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน

ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน

ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน