ผู้ว่าฯระยอง ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงมหาดไทย เรื่องวัคซีนโควิด-19

26 ก.พ. 2564 เวลา 12:06 น.1

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองส่งหนังสือถึงมหาดไทย พิจารณาจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้ระยองเป็นกรณีพิเศษจำนวน 4,000 โดส  หลังได้รับผลกระทบการระบาดในพื้นที่ถึง 3 ครั้ง

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ส่งหนังสือโทรสารในราชการด่วนที่สุด ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19 ให้กับจังหวัดระยองเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 4,000 โดส 

ผู้ว่าฯระยอง ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงมหาดไทย เรื่องวัคซีนโควิด-19

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน นักท่องเที่ยว และภาคธุรกิจเอกชนของจังหวัดระยอง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เพราะจังหวัดระยองเป็นจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบกับเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งถือเป็นสนามบินหลักที่จะรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ผู้ว่าฯระยอง ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงมหาดไทย เรื่องวัคซีนโควิด-19

affaliate-2

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจังหวัดระยองได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกช่วงต้นปี พ.ศ.2563 ในการระบาดรอบแรก ครั้งที่ 2 ผลกระทบจากกรณีทหารอียิปต์เข้าพักในพื้นที่ระยอง และ ครั้งที่ 3 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่เมื่อปลายปี พ.ศ.2563 จนทำให้จังหวัดระยองถูกจัดเป็นคลัสเตอร์หลักของการแพร่ระบาดระลอกใหม่และเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ผู้ว่าฯระยอง ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงมหาดไทย เรื่องวัคซีนโควิด-19

 

affaliate-3