เตรียมเพิ่มอัตราความเร็วสูงสุดรถยนต์เป็น 120 กม./ชม. คาดเริ่มใช้ เม.ย. นี้

26 ก.พ. 2564 เวลา 7:34 น.1

"ศักดิ์สยาม ชิดชอบ" รมว.คมนาคม สั่งหน่วยงานเร่งดำเนินการร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วยานพาหนะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในต้นเดือน เม.ย.นี้ เดินหน้าใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม.

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 64 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เผยว่า ได้เร่งดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วยานพาหนะสามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในต้นเดือน เม.ย.นี้ เพื่อเดินหน้านโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วสูงสุดของรถยนต์บนทางหลวงให้ใช้ความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม. จากกฎหมายเดิมไม่เกิน 90 กม./ชม. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรในปัจจุบันและอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน 

เตรียมเพิ่มอัตราความเร็วสูงสุดรถยนต์เป็น 120 กม./ชม. คาดเริ่มใช้ เม.ย. นี้


สำหรับความเร็วสูงสุดได้ 120 กม./ชม.นั้น สามารถใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่มีความปลอดภัยทางกายภาพ ซึ่งต้องเป็นถนนที่มีมาตรฐานสูงขนาด 4 ช่องจราจรขึ้นไป ไม่มีจุดตัดหรือจุดกลับรถเสมอระดับถนน มีการแบ่งทิศทางจราจรอย่างชัดเจน และมีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) โดยกำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับช่องจราจรขวาสุดไว้ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุชนท้ายกันในช่องทางที่รถวิ่งด้วยความเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีการปักป้ายกำกับความเร็วตลอดแนวเส้นทางโดยวิศวกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ในเขตชุมชนหรือเขตโรงเรียน ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. ในบริเวณทางโค้ง ทางแยก หรือทางกลับรถ ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. บริเวณทางตรงซึ่งทำความเร็วได้ แต่ต้องไม่เกินตามที่ป้ายกำหนด โดยผู้ขับขี่ต้องปฎิบัติตามกฎจราจรและขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอดการเดินทาง

affaliate-2

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเสนอความเห็นและข้อเสนอปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ภายใน 14 วัน จากนั้น สลค. จะพิจารณาและเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ กลับมายังกระทรวงคมนาคม ภายใน 7 วัน เพื่อให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแก้ไขและยืนยันร่างกฎกระทรวงฯ กลับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบภายใน 7 วัน

 

affaliate-3