ธกส. จ่ายชาวนา ไร่ละ 500 โอนตรง 25 ก.พ. – 30 เม.ย. 64

26 ก.พ. 2564 เวลา 7:22 น.

คณะกรรมการ ธกส. อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี

ธ.ก.ส. จ่ายชาวนา ไร่ละ 500 บาท โอนตรง 25 ก.พ. – 30 เม.ย. 64

(24 ก.พ.) คณะกรรมการ ธ.ก.ส. อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี

ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินกว่า 28,000 ล้านบาท โดยทยอยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 25 ก.พ. – 30 เม.ย. 64 เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.56 ล้านครัวเรือน

ตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และกรณีที่เกษตรกรลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีของท่านแล้ว

ธกส. จ่ายชาวนา ไร่ละ 500  โอนตรง 25 ก.พ. – 30 เม.ย. 64

affaliate-2

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ยังเห็นชอบขยายวงเงินเพิ่มเติมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ซึ่งจะนำเสนอ ครม. พิจารณาก่อนดำเนินการ

ธกส. จ่ายชาวนา ไร่ละ 500  โอนตรง 25 ก.พ. – 30 เม.ย. 64

ที่มา กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล

 

affaliate-3