"ป้ายทะเบียนซีด" ขอเคลือบใหม่ฟรีไม่เสียเงิน มีเวลาจำกัด

25 ก.พ. 2564 เวลา 12:08 น.5

กรมการขนส่งทางบกประกาศ! เจ้าของรถ"ป้ายทะเบียนซีดจาง" ขอเคลือบใหม่ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีเวลาจำกัด

กรมการขนส่งทางบกประกาศให้เจ้าของรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนซีดจาง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในหมวด 3กก - 4กฆ กรุงเทพมหานคร และบางหมวดของป้ายทะเบียนของต่างจังหวัด โดยเป็นแผ่นป้ายที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2557 สามารถนำแผ่นป้ายทะเบียนมาเคลือบสีแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

"ป้ายทะเบียนซีด" ขอเคลือบใหม่ฟรีไม่เสียเงิน มีเวลาจำกัด

 

โดยเจ้าของรถจะต้องถอดแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อทำความสะอาดเบื้องต้น และต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีบิดงอ หรือเจาะรู พร้อมทั้งแนบหลักฐาน ดังนี้

ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

ดำเนินการติดต่อขอเคลือบสีใหม่ได้ที่งานแผ่นป้ายทะเบียนรถ อาคาร 7 กรมการขนส่งทางบก ซึ่งสามารถรอรับได้ภายในวันที่ติดต่อทันที หรือยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้สำนักงานขนส่งดำเนินการส่งแผ่นป้ายไปยังกรมการขนส่งทางบกและส่งคืนอีกครั้ง ซึ่งจะใช้ระยะเวลารวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ

นอกจากนี้ ในช่วงระหว่างการส่งแผ่นป้ายเพื่อเคลือบสีใหม่ เจ้าของรถสามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นหลักฐานชั่วคราวเพื่อแสดงให้พนักงานเจ้าหน้าที่แทนแผ่นป้ายทะเบียนจริงที่อยู่ระหว่างการเคลือบสีได้

"ป้ายทะเบียนซีด" ขอเคลือบใหม่ฟรีไม่เสียเงิน มีเวลาจำกัด

affaliate-2

อย่างไรก็ดี แผ่นป้ายทะเบียนนอกเหนือจากหมวด 3กก - 4กฆ กรุงเทพมหานคร หรือแผ่นป้ายทะเบียนที่ไม่ได้ออกให้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2557 หรือพบว่าสีหลุดหรือซีดเนื่องจากการใช้งาน หรือขัดล้างไม่ถูกวิธี สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมได้โดยเสียค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายแผ่นละ 100 บาท

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง หรือสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

affaliate-3