การบินไทย ประกาศขายตึก "ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่" หาเงินต่อชีวิตองค์กร

23 ก.พ. 2564 เวลา 7:59 น.2

การบินไทย ประกาศขายตึก "ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่" เพื่อนำเงินมาหล่อเลี้ยงองค์กร

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกเอกสารเรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัทฯ 1 แห่ง คือ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธียื่นซองเสนอราคา โดยกำหนดรับเอกสารวันที่ 22-25 ก.พ. 2564 และวันที่ 1-26 มี.ค. 2564 กำหนดชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดวันที่ 29 มี.ค. 2564 

การบินไทย ประกาศขายตึก "ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่" หาเงินต่อชีวิตองค์กร

โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวล 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ กำหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 135 อาคาร 1 ชั้น 13 สำนักงานใหญ่ และกำหนดนเสนอราคาครั้งสุดท้าย วันที่ 9 เม.ย. 2564 และประกาศผลคัดเลือก วันที่ 16 เม.ย. 2564 ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาต้องวางเงินมัดจำ 10% ของราคาที่ตกลงซื้อขายกับบริษัท ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่บริษัทประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อ (ภายใน 5 พ.ค. 2564)

การบินไทย ประกาศขายตึก "ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่" หาเงินต่อชีวิตองค์กร

สำหรับ การขายอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศฉบับดังกล่าว เป็นการขยายตามคำสั่งอนุญาตของศาลล้มละลายในคดีฟื้นฟูกิจการของการบินไทย และเป็นการขายภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมาย โดยจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ทำแผน/ผู้บริการแผนของบริษัท มีมติอนุมัติการขาย อสังหาริมทรัพย์ตามประกาศฉบับนี้ได้แล้วเท่านั้น

affaliate-2

ทั้งนี้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนได้ยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง ขอจำหน่ายทรัพย์สิน 3 รายการ เพื่อนำเงินมาหล่อเลี้ยงองค์กรระหว่างอยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ และศาลได้อนุญาตแล้ว โดยทรัพย์สินทั้ง 3 ประกอบด้วย 

1.บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ซึ่งการบินไทยได้ขายหุ้น คิดเป็น 15.53% ให้กับ บมจ.ราชกรุ๊ป คิดเป็นเงิน 2.71 พันล้านบาท 

2. การเสนอขายอาคารศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ การบินไทย พร้อมที่ดิน บริเวณหลักสี่ ที่ไม่ได้ใช้งาน เพราะปัจจุบันฐานการบินบริษัทอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

3.เครื่องยนต์เครื่องบิน 4-5 ชุด

การบินไทย ประกาศขายตึก "ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่" หาเงินต่อชีวิตองค์กร

การบินไทย ประกาศขายตึก "ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่" หาเงินต่อชีวิตองค์กร