ประกาศปิด โรงเรียนสาธิตฯม.ศิลปากร พบเจ้าหน้าที่การเงินติดโควิด-19

22 ก.พ. 2564 เวลา 13:19 น.1

ประกาศปิด โรงเรียนสาธิตฯม.ศิลปากร พบเจ้าหน้าที่การเงินติดโควิด-19 และจะเปิดอีกครั้งวันที่ 8 มีนาคม 2564

มีรายงานว่า โรงเรียนสาธิตฯม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประกาศปิดทั้งส่วนมัธยม ปฐมวัย ประถมศึกษา หลังพบเจ้าหน้าที่การเงินและสามี ติดเชื้อโควิด-19 โดยจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ส่วนฝ่ายปฐมวัย และประถมศึกษาให้เรียนออนไลน์และรอประกาศเปิดอีกครั้ง

โดยเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2564 ทางโรงเรียนได้มีประกาศว่า “กรณีที่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยและคณะศึกษาศาสตร์ได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์ และดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่วางไว้ทุกประการ ด้วยอาคารของโรงเรียนสาธิตของโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาแยกจากส่วนอื่นของวิทยาเขต ดังนั้นกำหนดการในการคัดกรองนักศึกษา คณาจารย์ พนักงาน ข้าราชการ ตลอดจนผู้ที่จะเข้ามาทำงานในพระราชวังสนามจันทร์ยังคงเดิม เพื่อจะได้เตรียมพร้อมทำการเรียนการสอนบางส่วนที่จำเป็นได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ต่อไป”

affaliate-2

ทั้งนี้ จากประกาศของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนสาธิตในระดับชั้นมัธยม พบว่าเจ้าหน้าที่และสามีติดเชื้อโควิค-19 ซึ่งติดเชื้อจากญาติผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน “ผู้อำนวยการสาธิตมัธยม ให้ปิดทำการในสถานศึกษา สถานที่ตั้ง และให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป และให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมัธยมปฏิบัติงานที่บ้าน โดยคาดว่าโรงเรียนสาธิตมัธยมจะเปิดทำการในวันที่ 8 มีนาคม 2564”

ส่วนโรงเรียนสาธิตปฐมวัยและประถมศึกษา จะปิดทำงานในสถานที่ตั้ง และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน ส่วนกำหนดการเปิดทำการปกติ จะติดประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง