เคลียร์ชัดๆ สามี-ภรรยา จดทะเบียนสมรสกัน ยังไม่หย่าร้าง

21 ก.พ. 2564 เวลา 19:52 น.

จากข่าวดังกรณี เมียหลวงบุกงานแต่ง ที่ฝ่ายเมียหลวงบุกโชว์ทะเบียนสมรสขณะที่สามีกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น ทำให้เกิดคำถามว่า ตามข้อกฎหมายแล้วฝ่ายชายไปแต่งงานใหม่ได้หรือไม่

จากข่าวดังกรณี เมียหลวงบุกงานแต่ง ที่ฝ่ายเมียหลวงบุกโชว์ทะเบียนสมรสขณะที่สามีกำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น ทำให้เกิดคำถามว่า ตามข้อกฎหมายแล้วฝ่ายชายไปแต่งงานใหม่ได้หรือไม่
 

เคลียร์ชัดๆ สามี-ภรรยา จดทะเบียนสมรสกัน ยังไม่หย่าร้าง

 

ล่าสุดทางด้าน สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ว่า การที่สามีหรือภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ได้แอบไปจัดงานแต่งงานกับหญิงหรือชายอื่น ในงานมีแขก มีเพื่อน มีญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดี พฤติการณ์เช่นนี้ทางกฎหมายถือว่า ชายหรือหญิงคนนั้นได้ยกย่องชายหรือหญิงอื่นอย่างสามีหรือภริยาของตนแล้ว
 

หากเกิดกรณีเช่นนี้ สิทธิตามกฎหมายของสามีหรือภริยาตามกฎหมาย มีดังนี้

 

เคลียร์ชัดๆ สามี-ภรรยา จดทะเบียนสมรสกัน ยังไม่หย่าร้าง

 

1. สามารถฟ้องหย่าสามีหรือภริยาได้ (ป.พ.พ. 1516 (1))
2. สามารถฟ้องชายหรือหญิงอื่น เพื่อเรียกค่าทดแทนได้ (ป.พ.พ. มาตรา 1523)
3. สามารถฟ้องสามีหรือภริยา เพื่อเรียกค่าทดแทนได้ (ป.พ.พ. มาตรา 1523)

affaliate-2

4. สามารถฟ้องทั้งสามีหรือภริยา และชายหรือหญิงอื่น เพื่อเรียกค่าทดแทนพร้อมกันก็ได้ (ป.พ.พ. มาตรา 1523)
5. ถ้าการหย่าทำให้สามีหรือภริยายากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้ ค่าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับ (ป.พ.พ. มาตรา 1526 และฎีกาที่ 8046/2556)

ดังนั้น การที่จดทะเบียนสมรสกันแล้ว แต่แอบไปจัดงานแต่งงานกับคนอื่นอีก ไม่สามารถทำได้ นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการหักหาญน้ำใจของสามีหรือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย
 

เคลียร์ชัดๆ สามี-ภรรยา จดทะเบียนสมรสกัน ยังไม่หย่าร้าง