อุตุฯ เผย 25 - 27 ก.พ. อากาศจะหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศา

21 ก.พ. 2564 เวลา 12:08 น.

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 - 27 กุมภาพันธ์ 2564 เหนือ กลาง อีสาน อากาศจะหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศา

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 - 27 กุมภาพันธ์ 2564

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.พ. 64 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงและคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 ก.พ. 64 จะมีลมตะวันตก พัดความหนาวเย็นมาจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส

อนึ่ง พายุโซนร้อน “ตู้เจวียน” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศฟิลิปินส์ในช่วงวันที่ 21-22 ก.พ. 64 แล้วจะอ่อนกำลังลง โดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 22 - 24 ก.พ. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ในช่วงวันที่ 25 - 27 ก.พ. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 ก.พ. 64 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียสลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.พ. 64 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 ก.พ. 64 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 13-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียสลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 ก.พ. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 22 - 27 ก.พ. 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

อุตุฯ เผย 25 - 27 ก.พ. อากาศจะหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศา

affaliate-2

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสช่วงวันที่ 22 - 27 ก.พ. 64ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนเล็กน้อยบางแห่งตลอดช่วงในช่วงวันที่ 22 - 27 ก.พ. 64 ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 22 - 25 ก.พ. 64 เมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 26 - 27 ก.พ. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อุตุฯ เผย 25 - 27 ก.พ. อากาศจะหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศา

ออกประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2564

 

affaliate-3