"สมุทรสาคร"พบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม60ราย ยอดสะสมพุ่ง16,080 ราย

21 ก.พ. 2564 เวลา 10:54 น.

21ก..64 สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัเสมุทรสาคร มีผู้ป่วยรายใหม่ 60 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 16,080 ราย หายป่วย/จำหน่ายแล้ว 15,563 ราย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 60 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 16,080 ราย หายป่วยแล้ว 15,563 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย
 

 สำหรับผู้ป่วยจำนวนดังกล่าว พบจากการค้นหาเชิงรุก 17 ราย แบ่งเป็นคนไทย 8 ราย ต่างชาติ 9 ราย พบในโรงพยาบาล 43 ราย แบ่งเป็นคนไทย 29 ราย ต่างชาติ 14 ราย

 

"สมุทรสาคร"พบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม60ราย  ยอดสะสมพุ่ง16,080 ราย

"สมุทรสาคร"พบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม60ราย  ยอดสะสมพุ่ง16,080 ราย

 

affaliate-2

 ด้านทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยวัคซีนที่ประเทศไทยจัดหาในระยะแรก ทั้งแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวดมีผลการศึกษาด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ผ่านข้อกำหนดขององค์กรอนามัยโลก หลังการใช้ในวงกว้างไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง นพ.นคร เปมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัดชีนแห่งชาติ เผยวัคชีนโควิด 19 ที่ประเทศไทยจัดหาในระยะแรก2 ชนิด ทั้งจากแอสตร้าเชนเนก้าและซิโแวดป็นวัคชีนที่ผลิตด้วยกระบวนการที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด มีผลการศึกษาในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามหลักการสากล ผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน ทั้งสองผ่านเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด (Target Product Profile) และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานควบคุมกำกับในหลายประเทศทั่วโลก ล่สุดวัดชีนจากแอสตร้าเชนเนกา ได้รับการรับรองEmergency Use Listng (EUL) จากองค์การอนามัยโลกแล้วเช่นเดียวกับวัดชีนของไฟเชอร์/ไบโอเอ็นเทค

"สมุทรสาคร"พบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม60ราย  ยอดสะสมพุ่ง16,080 ราย

ในประเทศไทย ได้วางแผนการให้วัคชีนโควิด- 19 กับประชากรกลุ่มเป้าหมายในระยะแรก ได้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนบุคคลที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด -19 ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ

1.ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต

2. เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์

จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการทำงาน

3.เพื่อให้คนไทยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

"การจัดหาวัดชีนโควิด- 19 เพื่อประชาชนไทยยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจะขยายการให้วัคซีน ให้ครอบคลุมกับประชาชนทุกคนที่ต้องการฉีดวัดชีนตามความสมัครใจ