นครปฐม สั่งปิดโรงงานดัง คุมโควิดแพร่ระบาด หลังพบผู้ติดเชื้อ

21 ก.พ. 2564 เวลา 2:38 น.

ยังจับเกาะสถานการณ์อย่างตอ่เนื่อง สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ตอนนี้ไม่เพียงแค่จังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นที่ต้องเฝ้าระวัง

เนื่องจกาล่าสุด นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐมได้ออกประกาศคำสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 550/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องสั่งปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยคำสั่งดังกล่าว สั่งให้ปิดโรงงานของ บริษัท พาฝัน เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ทั้งนี้หากผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม จะมีความผิดตามมาตร 52 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เหินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564

affaliate-2

อย่างไรก็ตามการรายงานผู้ติดเชื้อล่าสุดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 2 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 103 ราย และเป็นจังหวัดที่ศบค.จับตาการแพร่ระบาดที่อาจเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ตลาดปทุมธานี เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในพื้นที่ก่อนหน้านี้

 

 

นครปฐม สั่งปิดโรงงานดัง คุมโควิดแพร่ระบาด หลังพบผู้ติดเชื้อ

 

affaliate-3