svasdssvasds
รพ.สนาม วัฒนาแฟคตอรี่1,000 เตียง เริ่มทยอยรับผู้ติดเชื้อโควิด

รพ.สนาม วัฒนาแฟคตอรี่1,000 เตียง เริ่มทยอยรับผู้ติดเชื้อโควิด

31 ม.ค. 2564 เวลา 14:35 น.

ศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัฒนาแฟคตอรี่ 1000 เตียง เริ่มรับผู้ติดเชื้อ (หญิง) แล้ว ประเดิมชุดเเรกประมาณ 200 ราย จากนั้นจะค่อยๆ ทยอยรับเข้ามาเรื่อยๆ ตามปริมาณเตียงภายในศูนย์

  วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 8 ส่วนเพิ่มเติม วัฒนาแฟคตอรี่ (2) หรือรพ.สนาม 1,000 เตียง หมู่ที่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้เริ่มรับผู้ติดเชื้อจากสถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาดูแลรักษาแล้ว 

รพ.สนาม วัฒนาแฟคตอรี่1,000 เตียง เริ่มทยอยรับผู้ติดเชื้อโควิด

โดยเบื้องต้นวันแรกนี้จะรับผู้ติดเชื้อที่เป็นเฉพาะผู้หญิงเข้ามาดูแลก่อนประมาณ 200 ราย จากนั้นจะค่อยๆ ทยอยรับเข้ามาเรื่อยๆ ตามปริมาณเตียงภายในศูนย์ ซึ่งที่ห่วงใยคนสาคร 8 ส่วนเพิ่มเติม วัฒนาแฟคตอรี่ (2) นี้ ก็อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสมุทรสาคร และก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงปฏิบัติงานภาคสนามนั้น ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านของบุคลากร อุปกรณ์ และความรู้ความเข้าใจ ก่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อภายใน  

รพ.สนาม วัฒนาแฟคตอรี่1,000 เตียง เริ่มทยอยรับผู้ติดเชื้อโควิด

รพ.สนาม วัฒนาแฟคตอรี่1,000 เตียง เริ่มทยอยรับผู้ติดเชื้อโควิด

 

 

affaliate-2

สำหรับ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร วัฒนา แฟคตอรี่” มีเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่ระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการคัดกรองผู้ติดเชื้อออกจากพื้นที่ชุมชน เพื่อให้การรักษาผู้ติดเชื้อ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เป็นไปอย่างรวดเร็ว จำกัดวงการแพร่ระบาด

รพ.สนาม วัฒนาแฟคตอรี่1,000 เตียง เริ่มทยอยรับผู้ติดเชื้อโควิด

ใช้เป็นสถานที่ในการคัดกรองผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการแต่ไม่มากนัก รวมถึงอำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้มากกว่า 1,000 เตียง  และมีส่วนพื้นที่แยกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มีระบบควบคุมดูแลผู้ติดเชื้อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำที่ได้มาตรฐาน รวมถึงระบบน้ำทิ้งที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมกันนี้ก็ยังมีพื้นที่อเนกประสงค์เพื่อการจัดสันทนาการสำหรับผู้ติดเชื้ออีกด้วย

รพ.สนาม วัฒนาแฟคตอรี่1,000 เตียง เริ่มทยอยรับผู้ติดเชื้อโควิด

logo-pwa

เพิ่ม ThainewsOnline

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด